Gå till innehåll
Sök

Beslutsfattande

Kategorier:

Nyhet

14.9.2021

Kommunerna valde in 83 representanter i Nylands landskapsfullmäktige

De nyländska kommunernas representantskap har idag valt landskapsfullmäktige för perioden 2021–2025. Den högsta beslutanderätten i Nylands förbund utövas av fullmäktige med dess 83 ledamöter, som är fullmäktigemedlemmar i de kommuner de representerar.

Nyhet

14.6.2021

Landskapsstyrelsens beslut 14.6

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 14 juni med fjärranslutning. På sommarmötets föredragningslista fanns finansieringsbeslut gällande medel från anslaget för Hållbar tillväxt och livskraft (UKKE) och gällande Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) ansökningsomgång för projekt från i våras.

Nyhet

17.5.2021

Landskapsstyrelsens beslut 17.5

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 17 maj med fjärranslutning. Styrelsen godkände förbundets utlåtande om förslaget till generalplan för Koverhar och Lappvik i Hangö. Som stöd för temaåret Europeisk entreprenörsregion 2021–2022 togs beslutet att starta projektet Stöd till grönt och digitalt entreprenörskap i Nyland. 

Nyhet

26.4.2021

Hållbar mobilitet är målet för nya trafikplaner för västra och östra Nyland

Det görs på ett dygn fler än 700 000 personresor i västra och östra Nyland till destinationer inom landskapet, och det förekommer också en hel del tung trafik. Därför är det viktigt att trafiken flyter. I de regionala trafiksystemplanerna framläggs sätt att utveckla trafiken fram till år 2035. Landskapsstyrelsen antog planerna i april 2021.