Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Nyland etta i en jämförelse som mäter livskvalitet

Nyland har bedömts vara den bästa regionen i en omfattande jämförelse av social utveckling som mäter livskvalitet (Social Progress Index, SPI). I utredningen som jämför europeiska regioner mäts faktorer för samhällelig utveckling och välfärd.

I jämförelsen poängsattes regionerna enligt sammanlagt tolv delfaktorer. De fördelar sig på tre överkategorier: människornas grundläggande behov, grunder för välbefinnande och möjligheter. Enligt många indikatorer ligger Nyland ovanför EU:s genomsnitt.

Enligt jämförelsen är Nylands styrkor befolkningens höga utbildningsnivå och förtroende för den offentliga förvaltningen. I regionen finns också en välfungerande information och kommunikation, vilket innebär till exempel snabba bredbandsförbindelser, en omfattande pressfrihet och medborgarnas goda digitala färdigheter.

Trygghet, människors hälsa och en ren miljö är också Nylands trumfkort. Nyland hade framgång också vad gäller likabehandling och delaktighet i samhället.

– Jag är väldigt glad över Nylands placering i denna jämförelse. Vid sidan av den ekonomiska framgången är det viktigt att de sociala faktorerna och miljöfaktorerna stöder regionens tillväxt och välfärd, säger Nylands landskapsdirektör Tuija Telén.

– Nylands framgångsfaktorer bör analyseras. Förhoppningsvis kan vi fungera som ett exempel för många europeiska regioner, konstaterar landskapsstyrelsens ordförande Markku Markkula.

I jämförelsen för år 2024 kom regionen Midtjylland i Danmark på andra plats och Region Stockholm i Sverige på tredje plats. Senast gjordes jämförelsen år 2020 då Nyland kom på andra plats. Jämförelsen utförs av Europeiska kommissionen.

Jämförelsen av social utveckling kompletterar uppföljning av regionernas utveckling

Landskapsdirektör Tuija Telén (från vänster), kommissionär Elisa Ferreira och landskapsstyrelsens ordförande Markku Markkula vid ett lanseringstillfälle av jämförelsen av social utveckling.

Vid ett lanseringstillfälle som ordnades i Bryssel torsdagen den 23 maj konstaterade Elisa Ferreira, EU-kommissionär med ansvar för sammanhållningspolitik och reformer, att regionernas utveckling inte bör bedömas enbart genom att följa upp utvecklingen av bruttonationalprodukten. En uppföljning av den sociala utvecklingen ger en bra möjlighet att granska regionernas utveckling på ett mer omfattande sätt.

– Den faktiska utvecklingen av regionerna kan inte mätas utan att de sociala och miljöaspekterna beaktas, sade Ferreira.

I sitt anförande vid lanseringen betonade landskapsstyrelsens ordförande Markku Markkula att jämförelsen är ett utmärkt verktyg för att fördjupa samarbetet mellan olika regioner.

– Genom att lära oss och utvecklas tillsammans skapar vi ett nätverk av europeiska platsbundna ekosystem, sade Markkula.

Ytterligare upplysningar:

Tuija Telén

Landskapsdirektör

+358 40 801 6009

Förestår förbundets verksamhet, ekonomi och förvaltning, beredning av ärenden för behandling i landskapsstyrelsen

Betjänar också på svenska

Mötesbokningar: assistent Hanne Koljonen, tfn +358 40 552 3152

Markku Markkula

Landskapsstyrelsens ordförande

+358 50 464 2455