Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Nyland har en exceptionell situation i reformen av AN-tjänster ­­– Det bildas till och med nio sysselsättnings­områden

Anne Laitinen-Saunio ja Antti Kettunen Uudenmaan liiton toimistolla.

Projektchef Anne Laitinen och Antti Kettunen, sakkunnig i kommunikation, har börjat jobba för projektet AN-tjänster 2024 Nyland i oktober.

Nylands förbund har startat ett ESF+-finansierat projekt där kärnan är förberedelser inför AN24-reformen och gränsöverskridande samarbete mellan sysselsättningsområden på landskapsnivå. Projektet bär namnet AN-tjänster 2024 Nyland och fortsätter ända till slutet av år 2025.

Anne Laitinen är den nya projektchefen för projektet och Antti Kettunen är sakkunnig i kommunikation. En tredje sakkunnig börjar jobba för projektet i november.

Laitinen har en stark bakgrund inom tjänsteutveckling bland annat när det gäller arbets- och näringsförvaltningen samt hur man startar samarbetsnätverk och stöder verksamhet. Kettunen är däremot en samhällsorienterad projektinformatör som övergår till uppdraget från Skatteförvaltningen.

− Vi har som mål, förutom att dela med oss av erfarenheter, att hitta nya, mer strategiska sätt att främja sysselsättnings- och näringstjänsterna i Nyland. Vi utvecklar långsiktiga verksamhetsmodeller och en stark servicestrategi som beaktar Nylands särdrag och potential som ett lokomotiv för hela Finlands ekonomi, kommenterar Laitinen.

Nyland är ett pendlingsområde och det kommer att bildas till och med nio sysselsättningsområden i Nyland. De nyländska kommunerna har beslutat sinsemellan hur de vill bilda sysselsättningsområden. Till exempel Helsingfors, Esbo och Vanda har var sitt eget sysselsättningsområde medan i övriga delar av Nyland finns det gemensamma sysselsättningsområden för flera kommuner.

Projektet kommer att inledas genom att kartlägga kommunernas situation och ordna ett gemensamt inledande möte i januari.

−  Med hjälp av en lyckad kommunikation och evenemang som når de centrala aktörerna skapar man en gemensam lägesbild och gränsöverskridande samarbete mellan sysselsättningsområdena, kommenterar Kettunen.

Forskare Niko Pagkratis, som producerar information om sysselsättningsläget i Nyland samt analyser och informationstjänster, fortsätter med att svara på kommunernas begäranden om information fram till slutet av året.

Ytterligare upplysningar:

Anne Laitinen

Projektchef

+358 40 154 7412

Stöd till reformen av arbets- och näringstjänsterna, AN-tjänster 2024 Nyland-projektet

Antti Kettunen

Sakkunnig i kommunikation

+358 40 647 4804

Stöd till reformen av arbets- och näringstjänsterna, kommunikation kring AN-tjänster 2024 Nyland-projektet

Nyckelord:

NäringarProjekt