Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Nyland har valts till en av EU:s föregångarregioner för anpassning till klimatförändringen

Europeiska kommissionen har valt Nyland med till Europeiska unionens mission som gäller anpassning till klimatförändringen. Det finns sammanlagt fem missioner. I missionerna förbinder man sig till att före utgången av år 2030 lösa stora samhälleliga utmaningar, såsom klimatneutralitet, cancer, havsskydd och anpassning till klimatförändringen.

Syftet med missionen om anpassning är att öka förståelsen om klimatbaserade risker och stödja hanteringen av dem. De regioner som valts till missionen undertecknar ett uttalande om sin vilja att vara klimathållbara, det vill säga förberedda för konsekvenserna av klimatförändringen senast år 2030. 

– I Europa finns det redan nu många allvarliga tecken på extrema fenomen som orsakats av klimatförändringen. Dessa påverkar miljön och ekonomin, men också européernas hälsa. Den finländska forsknings- och företagsverksamheten har producerat och fortsätter att producera en stor mängd lösningar som behövs inom hela Europeiska unionen och globalt. Vi måste påskynda lösningar som förbättrar vår klimathållbarhet, säger Nylands landskapsstyrelses ordförande Markku Markkula.

Anpassning till klimatförändringen är viktigt tema i Nyland

Målet är att utvidga det nyländska klimatarbetet mot anpassning till klimatförändringen nästa år då arbetet med den regionala anpassningsplanen drar i gång. Missionen om anpassning kommer också att stödja detta arbete.

– Klimatförändringen kommer att ha många olika effekter på Nyland. Vi måste förbereda oss för dessa förändringar och förebygga negativa effekter. Å andra sidan kan förändringen också föra med sig nya affärsmöjligheter som kan skalas på den globala marknaden, berättar Pia Tynys, ledande sakkunnig i klimatfrågor vid Nylands förbund.

Missionen stöder landskapets anpassningsarbete

– De regioner som är med i missionen gör samarbete genom att dela med sig av bästa praxis och lärdomar i anslutning till anpassningen. Vi får också information och metoder för riskbedömningar samt råd om finansieringsmöjligheter, beskriver sakkunnig i klimatfrågor Simo Haanpää vid Nylands förbund.

Flera nyländska kommuner har redan satt i gång arbetet med anpassning till klimatförändringen. Speciellt i huvudstadsregionen har man gjort ett exemplariskt arbete med att förbereda sig för konsekvenserna av klimatförändringen. I den regionala anpassningsgranskningen kommer man att betona speciellt klimatförändringens indirekta och globala konsekvenser som oundvikligen kommer att påverka även Nylands verksamhetsfält i framtiden. Samtidigt kopplas frågorna kring anpassningen starkare till förbundets framsynsarbete. 

Missionerna är EU:s betydande redskap för förnyelse 

Med hjälp av missionerna, det vill säga samarbets- och åtgärdshelheter, skapar man nya idéer och producerar lösningar för olika utmaningar. Missionerna får finansiering från programmet Horisont Europa. EU är redo att finansiera varje mission med minst en miljard euro.

Utöver Nyland är också Esbo, Tammerfors, Åbo, Egentliga Finland, Kymmenedalen och Lappland bland de regioner i Finland som valts till missionen om anpassning till klimatförändringen. Genom missionen om anpassning stöder man minst 150 europeiska regioner och städer till att möta klimatförändringens konsekvenser.  Missionen stöder genomförandet av strategin för anpassning till klimatförändringen på EU-nivå och EU:s gröna giv (European Green Deal).

Ytterligare upplysningar:

Simo Haanpää

Sakkunnig i klimatfrågor

+358 50 525 5706

Anpassning till och stävjande av klimatförändringen, projekten Canemure och Regions4Climate