Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Smart Nyland

Kategorier:

Nyhet

6.2.2024

Ny färdplan ger nyländska FoUI-aktörer stegmärken mot den europeiska spetsen

För att stärka Nylands forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FoUI) bör man fastställa gemensamma mål, förtydliga den regionala FoUI-verksamhetsmodellen, stärka EU-påverkan, förbättra stödtjänster och öka Nylands attraktionskraft som en FoUI-miljö. Mål och åtgärder har identifierats i den nyss publicerade Nylands färdplan för FoUI-verksamhet på EU-nivå.

Nyhet

25.9.2023

Nyland satsar på forskning och innovation på EU-nivå

I Nyland syftar man till att stärka spetskompetensen samt att få investeringar i forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FoUI) från EU-nivå. Landskapets FoUI-aktörer bjuds in i arbetet med färdplan.

Nyhet

2.1.2023

Finansiering till förfogande för beredning av EU-projekt

Vi har öppnat en ansökningsomgång genom vilken vi stöder beredning av EU-projekt som görs av nyländska aktörer. Vi har som mål att främja projekt som är av betydelse för landskapet och höja det finansieringsanslag från Europeiska unionen som beviljas Nyland.

Nyhet

27.10.2022

Nylands dal för cirkulär ekonomi kommer på allvar i gång

Ett av Nylandsprogrammets mål är ett klimatsmart och framgångsrikt Nyland, och detta mål främjas på ett betydande sätt när nyländska aktörer inom cirkulär ekonomi på ett nytt sätt börjar lösa utmaningar med hållbar och ansvarsfull produktion och konsumtion. Anslag för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE) har beviljats för att stödja skapandet av Nylands dal för cirkulär ekonomi.

Nyhet

22.9.2022

Nylands förbund kräver långsiktig forsknings-, utvecklings- och innovationspolitik

Det är på tiden att den finländska forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten blir långsiktig igen och sträcker sig över regeringsperioder. Nylands förbund stöder starkt lagstiftningen om finansiering av statens forsknings- och utvecklingsverksamhet för åren 2024–2030 som omfattas av en politisk beslutsprocess och som skulle ge ekonomisk trygghet för FUI-systemet.