Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Nylands förbund deltar i förklaringen för europeisk stadspolitik

Landskapsdirektör Tuija Telén har på Nylands förbunds vägnar undertecknat en förklaring från europeiska städer och regioner för att stärka stadspolitiken. I förklaringen ingår förslag till konkreta rekommendationer till att skapa en imponerande och ambitiös stadspolitik inom EU.

Som ett led i inledandet av Belgiens EU-ordförandeskap undertecknade flera europeiska stadsdirektörer förklaringen den 24 januari i Bryssel. Helsingfors och Esbo var bland de första som undertecknade förklaringen, och därefter har man uppmuntrat fler städer och regioner till att underteckna förklaringen.

Att på ett effektivare sätt identifiera betydelsen av städer är också ett av Nylands kärnbudskap gentemot EU.

– Gemensamma europeiska budskap från städer och regioner är mycket viktiga inför Europaparlamentsvalet som hålls på sommaren. Det är en ära att Nyland får vara med i ett sådant här samarbetsnätverk, säger Tuija Telén.

En starkare roll i EU:s beslutsfattande som krav

I förklaringen för stadspolitik finns en sammanfattning av de teman som är bland de viktigaste när det gäller städer och som man ska fästa vikt vid i EU:s beslutsfattande under den kommande mandatperioden 2024–2029. Dessutom föreslår städerna sina egna mål samt rekommendationer till lösningar.

Att delta i förklaringen är en stark signal om viljan att vara en drivkraft i EU-politiken.

I förklaringen betonas stärkandet av städernas och regionernas roll i EU:s beslutsfattande. Att finländska och nyländska städer deltar i förklaringen är en stark signal om viljan att vara en drivkraft i EU-politiken.

Den undertecknade förklaringen är städernas gemensamma plan, och man ska utvärdera hur planen framskrider under Belgiens hela ordförandeskap. Innehållet i förklaringen behandlades vid en konferens för städer och regioner som ordnades av Europeiska regionkommittén den 18 och 19 mars. Mons i Belgien stod som värd för konferensen. Även landskapsdirektör Telén deltog i konferensen.

Ytterligare upplysningar:

Tuija Telén

Landskapsdirektör

+358 40 801 6009

Förestår förbundets verksamhet, ekonomi och förvaltning, beredning av ärenden för behandling i landskapsstyrelsen

Betjänar också på svenska

Mötesbokningar: assistent Hanne Koljonen, tfn +358 40 552 3152