Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Nylands förbund kräver långsiktig forsknings-, utvecklings- och innovationspolitik

Det är på tiden att den finländska forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten (FUI) blir långsiktig igen och sträcker sig över regeringsperioder. Nylands förbund stöder starkt lagstiftningen om finansiering av statens forsknings- och utvecklingsverksamhet för åren 2024–2030 som omfattas av en politisk beslutsprocess och som skulle ge ekonomisk trygghet för FUI-systemet.

Det behövs en nationell färdplan för FUI-verksamhet för att stödja verksamhetens långsiktighet. Det krävs fokus speciellt på de utmaningar som är en kombination av den globala marknadsefterfrågan och det politiska förändringstrycket, såsom den gröna digitala omställningen samt hälso- och välfärdslösningar. Konkreta resultat uppnås genom att kanalisera resurser till omfattande projekthelheter. Det är inget alternativ att pruta på satsningar i utbildning och grundforskning. Det är också viktigt med en aktuell och genomskinlig uppföljning. 

Det krävs fokus speciellt på de utmaningar som är en kombination av den globala marknadsefterfrågan och det politiska förändringstrycket, såsom den gröna digitala omställningen samt hälso- och välfärdslösningar.

På EU-nivå har man redan gjort tydliga val som styr politik, lagstiftning och penningflöden inom branschen. Ett exempel på nationella beslut som erbjuder stora möjligheter är modiga väte- och batteriinvesteringar i norra Sverige.

– I fråga om den finländska FUI-politiken har man tyvärr tappat flera år. Stora nedskärningar har gjorts i finansieringen, och speciellt i förhållande till konkurrentländer. FUI-politiken har varit ryckig och kortsiktig, och även lyckade FUI-program har lagts ner i samband med regeringsbyten, säger landskapsdirektör Ossi Savolainen.

Nylands förbund har svarat på en enkät om FUI-systemets nuläge och centrala utvecklingsobjekt, där den parlamentariska FUI-arbetsgruppen 2022 bad om synpunkter som stöd för sitt arbete. Syftet med arbetsgruppen är att utarbeta en plan för finansiering av forskning och utveckling som sträcker sig över valperioder, fastställa grundläggande riktlinjer för kanalisering av finansieringen av forskning och utveckling samt precisera hur medlen används.(Öppnas i nytt fönster)

Nyland har viktig roll i Finlands FUI-system

Nyland och regionens aktörer har en viktig roll i Finlands FUI-system: hälften av FUI-verksamheten i hela landet har sitt ursprung i Nyland. Nylands utvecklingsprojekt och innovationer har lett till betydande industriella investeringar också i övriga delar av Finland. Ett exempel på dessa är lösningar för cirkulär ekonomi inom textilbranschen som har startat väl.

Hälften av FUI-verksamheten i hela landet har sitt ursprung i Nyland.

Nyländska aktörer klarar sig bra i konkurrensen om nationell FUI-finansiering, men som helhet identifierar statens finansieringssystem inte möjligheter hos växande regioner, utan baserar sig på föråldrade finansieringskriterier. 

– Finland missar sin chans genom dåligt riktade statsunderstöd. Tyngdpunkten för finansieringen bör flyttas mot en kreativ forsknings- och utvecklingsverksamhet som skapar innovationer i växande regioner. Så gör man redan i övriga Europa, och resultaten talar för sig själva, säger Savolainen. 

Uppnåendet av det nationella FUI-målet på fyra procent förutsätter att FUI-satsningar höjs med cirka sex procent per år. I Nyland innebär det en årlig ökning på 280 miljoner euro i FUI-utgifterna.

– Dessa satsningar går inte förlorade eftersom betydande innovationsekosystem lockar hit internationell kompetens och finansiering samt satsningar på forskning och utveckling inom den privata sektorn, påminner Savolainen.

Femprocentsrörelse påskyndar reform

Nylands förbund vill vara med och förnya det finländska FUI-systemet. Vi startar en femprocentsrörelse, och via den bjuder vi in regionens aktörer till att skapa världens klokaste sätt att göra innovationer tillsammans. Syftet är att höja Nylands FUI-intensitet till fem procent före år 2030.

Femprocentsrörelsen drar igång med en workshop som hålls torsdagen den 6 oktober klockan 10–12 i Runebergssalen vid Helsingfors universitet.

Under workshoppen kommer vi att fundera på hur en nyländsk modell för innovationssamarbete kan se ut. Vi startar också samarbete för att involvera nya företag i FUI-verksamheten, locka internationella experter till Nyland samt att skapa internationella partnerskap. Samma tema behandlas också under avslutningsseminariet för påverkarforumet Science Meets Regions som ordnas samma dag.

Venla Virkamäki

Sakkunnig i EU-ärenden

+358 40 619 4133

Utveckling av nyländsk forskning och innovation samt internationell marknadsföring, Strategin för smart specialisering, EU-samarbete