Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Nylands förbund och kommunerna godkänner inte de överraskande tilläggsneds­kärningarna av kommunernas statsandelar

Nylands förbund och Nylands kommundirektörer anser att det är oskäligt med de helt oväntade tilläggsnedskärningarna av kommunernas statsandelar. Även om nedskärningen skulle periodiseras över flera år, är den en massiv nedskärning för kommunerna, vars statsandelar redan har skurits ner.

När det gäller Nylands kommuner är behovet av nedskärningar nästan 140 miljoner euro, vilket innebär att man igen håller på att överföra en betydande del av det nationella finansieringsansvaret till Nyland. En så stor nedskärning skulle oundvikligen innebära besparingar i Nylands kommuner när det gäller till exempel bildningstjänster, främjande av sysselsättning och livskraft, och den skulle ytterligare höja inkomst- och fastighetsbeskattningen samtidigt då regionen ska se till att det finns tillväxtförutsättningar för hela Finland.

– Förhoppningsvis kommer det inga sådana överraskningar i framtiden. Det är mer än önskvärt att det i fortsättningen förs preliminära diskussioner vid ett gemensamt bord. Utöver konsekvenserna för kommunerna skulle det också ur det regionala perspektivet ha varit nödvändigt att veta hur dessa kostnadsöverföringar påverkar välfärdsområdenas ekonomi och de besparingsåtgärder som behövs. Jag hoppas att den här time outen används för allvarlig prövning, kommenterar Nylands tf landskapsdirektör Tuija Telén.

Det är mer än önskvärt att det i fortsättningen förs preliminära diskussioner vid ett gemensamt bord.

Tuija Telén

Om det görs tilläggsnedskärningar under de närmaste åren, ska dessa nedskärningar göras kostnadsneutralt när det gäller kommunernas statsandelar. Detta innebär att staten ska täcka de eventuella behoven av tilläggsnedskärningar av statsandelar för kommunerna.

Finansministeriet informerade fredagen den 17 november om tilläggsnedskärningar av statsandelarna för år 2024 som gäller kommunerna. Dessa bestående nedskärningar, som var en total överraskning för kommunerna, baserar sig på de preciserade överföringskalkylerna av välfärdsområdenas kostnader. Information om nedskärningarna gavs vid en tidpunkt då alla kommuner redan hade fattat beslut om sin beskattning för år 2024 och kommunernas budgetberedning hade färdigställts eller var på slutrakan.

Måndagen den 20 november berättade Finansministeriet att nedskärningen av statsandelarna ska periodiseras över åren 2025–2027. På onsdag morgon den 22 november ordnade ministeriet ett informationsmöte via Teams där ministeriet berättade om orsakerna till tilläggsnedskärningarna. Nylands kommundirektörer var inte övertygade om ministeriets redogörelse.

Ytterligare upplysningar:

Tuija Telén

Landskapsdirektör

+358 40 801 6009

Förestår förbundets verksamhet, ekonomi och förvaltning, beredning av ärenden för behandling i landskapsstyrelsen

Betjänar också på svenska

Mötesbokningar: assistent Hanne Koljonen, tfn +358 40 552 3152

Nyckelord:

Intressebevakning