Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Nyländsk turiststatistik som uppdateras varje månad lanseras

I tjänsten Visitory.io, som har lanserats i mars, visas uppgifter om logi i Nyland och om passagerarvolymer i flyg- och fartygstrafiken. Tjänsten uppdateras med färsk information i nästa månad. Man kan också jämföra med uppgifter om andra regioner eller om föregående månader eller år.

– Regionala aktörer har i tjänsten möjlighet att bekanta sig med den nyländska turismen och dess situation i detalj. Tjänsten är mångsidig, lätt att använda och up-to-date samt ett verktyg för kunskapsbaserat ledarskap, omtalar Tarja Koistinen, som är turismsakkunnig vid Nylands förbund.

I tjänsten, som tillhandahålls av Nylands förbund, kan man få fram information om resenärers användning av logi i regionen, till exempel antalet övernattningar, antalet inkvarteringsrörelser, logikapacitet och priser för övernattning.

Inkvarteringsstatistiken innefattar information om både registrerade och icke-registrerade inkvarteringsrörelser. Icke-registrerad inkvartering saluförs av Airbnb och Vrbo. Därutöver får man fram information om passagerarvolymer i flyg- och fartygstrafiken.

Statistiken över turisters logi och resor uppdateras varje månad i tjänsten Visitory.io som tar in data från flera källor. Data hämtas från bland annat Finlands och grannländernas statistikcentraler, Tullen, gränsbevakningsväsendet, Finavia och utrikesministeriet.

En del av uppgifterna i tjänsten Visitory.io uppdateras genast i början av månaden därpå, och de sista uppgifterna kommer in mot slutet av månaden. Man får fram uppgifter på landskapsnivå för Nyland och övriga landskap. Data för hela Finland och Sverige är också tillgängliga. Mera detaljerad statistik finns om de kommuner och turistföretag som verkar i regioner som omfattas av tjänsten Visitory Premium.

Går man in på Dashboard så är det lättare att jämföra områden och tidpunkter och att komma åt att studera någon viss statistik. Tjänsten Visitory.io fungerar på finska, svenska och engelska och är tillgänglig också med mobila enheter. Bakom tjänsten Visitory.io står TAK Research.

Gå in på Nylands turiststatistik i tjänsten Visitory.io(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)

Upplysningar:

Tarja Koistinen

Sakkunnig

+358 44 352 2070

Turism- och skärgårdsfrågor, samarbete mellan landskapets aktörer i turismbranschen, nätverkssamarbete i turismbranschen

Betjänar också på svenska

Nyckelord:

NäringarStatistik