Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Nytt projekt stärker jämlik tillgång till kultur i landskapet

Projektet Uudenmaan Kulttuurimarkkinat – Nylands Kulturmarknad stärker en jämlik tillgång till kultur i regionen och ökar sysselsättningen bland konstnärer och frilansare inom den kreativa branschen. I projektet deltar alla 26 kommuner i Nyland.

– I Nyland bor en tredjedel av alla finländare och i regionen jobbar största delen av landets professionella inom de kreativa branscherna. Att öka den jämlika tillgången till kultur och stärka sysselsättningen bland professionella inom kulturbranschen ökar regionens livskraft och invånarnas välmående och delaktighet, berättar kultursakkunnig Katriina Rosavaara vid Nylands förbund.

Kulturmarknad-evenemang är mötesplats för kulturproducenter och kulturköpare

Som en del av genomförandet av projektet ordnas evenemanget Nylands kulturmarknad i Musikhuset i Helsingfors den 24 september 2024. Ett motsvarande evenemang ordnas hösten 2025.

Alla 26 kommuner i regionen får medel för att skaffa valfritt innehåll från Kulturmarknad-evenemangen för kommunens bruk. Till Kulturmarknad-evenemangen bjuds också in landskapets välfärdsområden, konstnärsorganisationer och företagare inom kreativa branscher.

Under projektet ordnas också workshoppar för såväl kommuner som konstnärer och andra aktörer inom den kreativa branschen. I workshopparna kartläggs brister i omfattningen av kulturtjänster och söks lösningar för att förbättra tillgången till kultur.

– Vi önskar således att kommunerna och kulturaktörerna hittar nya samarbets- och verksamhetsmodeller med hjälp av projektet. På så sätt kan mångsidiga och högklassiga kulturtjänster tryggas för alla också efter projekttiden, säger Päivi Komsi-Karppi, som började som projektkoordinator i projektet.

Genomförandetiden för projektet, som finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet, är 1.3.2024–31.12.2025. Nylands förbund genomför projektet tillsammans med Nylands kommuner.

Ytterligare upplysningar:

Päivi Komsi-Karppi

Projektkoordinator

+358 40 554 5577

Kulturfrågor, Nylands Kulturmarknad-projekt

Betjänar också på svenska

Nyckelord:

Projekt