Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Pentti Arajärvi tar över klubban i landskapsfullmäktige, Markku Markkula fortsätter som landskapsstyrelsens ordförande

Nylands landskapsfullmäktige höll sitt konstituerande sammanträde den 5 oktober och valde landskapsstyrelse för pågående kommunalvalsperiod.

Till ordförande för landskapsfullmäktige valdes socialdemokraten Pentti Arajärvi från Helsingfors. Samlingspartisten Markku Markkula från Esbo fortsätter som ordförande för landskapsstyrelsen.

Arja Karhuvaara (Saml., Helsingfors) valdes till förste vice ordförande för landskapsfullmäktige, och till andre vice ordförande valdes Kalle Ikkelä (Saml., Tusby). Landskapsstyrelsens vice ordförande är Minerva Krohn (Gröna, Helsingfors) och Arja Juvonen (Sannf., Esbo).

Fullmäktiges sammanträde öppnades och leddes av Kerstin Ilander (SFP) från Raseborg tills fullmäktigepresidiet hade valts. Därefter fungerade vice ordförande Arja Karhuvaara som ordförande för sammanträdet, eftersom Pentti Arajärvi var förhindrad att delta.

Samlingspartiet alltjämt fullmäktiges största parti

Samlingspartiet med sina 23 mandat behåller positionen som största parti i det landskapsfullmäktige som de nyländska kommunernas representantskap valde 14.9. Socialdemokratiska partiet klättrade upp i jämbredd med De Gröna. Bägge har nu 14 platser i fullmäktige.

Sannfinländarna har 10 platser i fullmäktige, Vänsterförbundet och Svenska folkpartiet vartdera 7 platser och Centern 4 platser. Kristdemokraterna och Rörelse Nu fick två mandat var.

Den högsta beslutanderätten i Nylands förbund utövas av fullmäktige med dess 83 ledamöter, som är fullmäktigemedlemmar i de kommuner de representerar. Av ledamöterna är 27 från Helsingfors, 12 från Esbo, 10 från Vanda och 3 från Borgå samt en eller två från envar av de mindre kommunerna.

Jämfört med senaste period har fullmäktiges storlek ökat med tre ledamöter utifrån kommunernas invånarantal.

Förnyelse i landskapsstyrelsen, ordföranden samma som under förra perioden

Landskapsstyrelsen fick en ny sammansättning jämfört med föregående period med undantag av ordförande Markkula.

I den nya styrelsen sitter 15 personer av vilka 6 kommer från Helsingfors. Esbo och Vanda har två ledamöter var. De resterande 23 nyländska kommunerna företräds av sammanlagt 5 ledamöter, som kommer från Borgå, Kyrkslätt, Lojo, Träskända och Kervo.

I fråga om sammanträden av strategisk betydelse har därutöver de ersättare som företräder kommuner med färre än 100 000 invånare närvaro- och yttranderätt.

Platserna i styrelsen fördelades mellan partierna så att Samlingspartiet har fem, De Gröna och Socialdemokraterna vardera tre, Sannfinländarna två samt Svenska folkpartiet och Vänsterförbundet vartdera en plats. Platsfördelningen bygger på kommunalvalsresultatet i Nyland.

> Inspelning av sammanträdet(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)

Upplysningar:

Landskapsfullmäktiges och landskapsstyrelsens sekreterare, förvaltningsdirektör Inka Tikkanen, tfn 040 554 5538

Valberedningskommitténs sekreterare, sakkunnige Janne Tamminen, tfn 050 558 6303

Nyckelord:

Beslutsfattande