Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Artikel

Persontågstrafiken på kustbanan och i riktning mot Hangö har snabbare förbindelser och större utbud som syfte

Nylands förbund inledde i september en utredning om utvecklingen av persontågstrafiken på kustbanan och i riktning mot Hangö. I utredningen jämförs olika trafikalternativ. Det slutliga målet är snabbare tågförbindelser samt ett större utbud på resealternativ.

Den ökande efterfrågan ger bättre utbud på kollektivtrafik

Målet är att uppnå en god cirkel inom regionens kollektivtrafik där efterfrågan stärks genom att utveckla kollektivtrafiksystemets olika delområden, vilket för sin del skapar förutsättningar för ett ännu starkare utbud på kollektivtrafik.

I och med att Esbo stadsbana genomförs, blir närtågen mellan Kyrkslätt och Helsingfors tydligt snabbare, då uppehållen mellan Esbo och Alberga slopas nästan helt. Också elektrifieringen av Hangö–Hyvinge-banan skapar förutsättningar för att ersätta rälsbussarna, dvs. motorvagnarna, mellan Hangö och Karis med eldriven materiel, som i princip skulle kunna användas hela vägen från Helsingfors till Hangö.

Alternativ utreddes genom enkät och workshop

Utredningen framskrider i god takt. I början av hösten kartlades synpunkter av sakkunniga med hjälp av en enkät och i november ordnades en workshop där olika intressentgrupper fick kommentera de trafikeringsalternativ som jämförs i utredningen. Syftet med workshoppen var att hitta ändamålsenliga, men tillräckligt olika trafikeringsmodeller för jämförelsen. 

– Workshoppen hjälpte de olika parterna att förstå varandra, då de olika trafikeringsalternativen och idéerna till att utveckla dem kunde studeras bland annat med hjälp av tidscheman, berättar sakkunnig Heini Peltonen.

Under workshoppen kom det bra idéer till den fortsatta planeringen av trafikeringsalternativen.

– Vi har fått resultaten av enkäten och workshoppen, och utifrån dessa resultat färdigställer vi trafikeringsalternativen för jämförelsen, konstaterar Peltonen.

Olika alternativ jämförs

I alternativen betonas olika saker så att det finns tillräckligt olika alternativ som kan jämföras. I jämförelsen ingår bland annat förbindelser utan omstigning eller så snabba förbindelser som möjligt mellan Hangö och Helsingfors samt förbindelser i riktning mot Åbo.

I jämförelsen beaktas också situationerna innan den planerade ESA-banan mellan Esbo och Salo och efter byggandet av banan. Utöver dessa alternativ granskar utredningen den situation som föregår dem där banan mellan Hangö och Hyvinge har elektrifierats men modellen annars motsvarar nuläget.

Planeringen av trafikeringsalternativen har sina egna utmaningar som definieras bland annat av efterfrågan, servicenivå, bankapacitet och behörighetsfrågor.

– Huvudvikten i arbetet ligger på att utreda hur persontågstrafiken mellan Hangö och Helsingfors kan utvecklas, men man bör inte heller glömma vilken betydelse banan mellan Hyvinge och Hangö har för godstågstrafiken, säger Peltonen.

Jämförelsen av trafikeringsalternativen färdigställs under slutet av året. Hela utredningen blir klar i mars 2022.

Upplysningar:

Sakkunnig Heini Peltonen, tfn 40 568 7999

Nyckelord:

Trafik