Gå till innehåll
Sök

Trafik

Kategorier:

Artikel

21.6.2022

Utvecklingen av TEN-T-transportnätet förstärker Nylands tillgänglighet och konkurrenskraft

Det transeuropeiska TEN-T-transportnätet är ett trafikledsnät inom hela EU, och målet är att trafikledsnätet ska bli färdigt senast år 2050. Riktlinjerna för transportnätet uppdateras som bäst, och ett nytt förslag till förordning behandlas vid Europeiska unionens råd och Europeiska parlamentet. Enligt Nylands förbunds uppfattning ökar utvecklingen av transportnätet Nylands tillgänglighet och konkurrenskraft, men förslaget till förordningen innehåller också strikta krav på kvalitet som medför utmaningar.

Nyhet

26.4.2021

Hållbar mobilitet är målet för nya trafikplaner för västra och östra Nyland

Det görs på ett dygn fler än 700 000 personresor i västra och östra Nyland till destinationer inom landskapet, och det förekommer också en hel del tung trafik. Därför är det viktigt att trafiken flyter. I de regionala trafiksystemplanerna framläggs sätt att utveckla trafiken fram till år 2035. Landskapsstyrelsen antog planerna i april 2021.

Artikel

7.4.2021

Fräscht och modigt ledarskapsförsök inom regionplaneringen

Regionplaneringen vid Nylands förbund har sedan januari lotsats av ett team bestående av fyra proffs. I och med det nya ledarskapsförsöket har man stärkt chefernas roll och anammat en ny ledarskapssyn med ursprung i husets egna led.

Blogg

22.3.2021

Vad har trafiksystemplan Liikenne 12 att ge Nyland?

Finlands första riksomfattande trafiksystemplan har ett gott syfte, men den lämnar en del i övrigt att önska då det gäller relevans, finansiering och samarbete, skriver Nylands förbunds trafikplaneringschef Petri Suominen.