Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Uudenmaan kartta, johon merkitty värillä aluejaot. Kartan antama tieto löytyy sivun leipätekstistä.

Kontaktpersoner inom planläggningen och trafiken i olika regioner

De områdesansvariga är kontaktpersoner för sina egna kommuner när det gäller planläggning och trafik. De ger råd om hur landskapsplanen ska tolkas, ger utlåtanden om kommunala planer och andra planer samt representerar förbundet vid myndighetssamråd och arbetsmöten. Ansvaret är fördelat efter region.

Huvudstadsregionen

Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda.

Ilona Mansikka

Planläggningschef

+358 40 524 9186

Utveckling av planläggningsprocessen på landskapsnivå, Nylandsplanen 2050. Områdesansvar vid planläggningen: Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda. Regionplaneringsdirektör Paula Autioniemis ställföreträdare

Jouni Suominen

Sakkunnig

+358 40 543 5951

Uppföljning av landskapsplanen, MBT-uppföljning (Kuuma-kommunerna). Områdesansvar vid planläggningen: Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda

Västra Nyland och västra Helsingforsregionen

Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Nurmijärvi, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.

Eija Hasu

Landskapsplanearkitekt

+358 40 556 0238

Kulturmiljöer och boende. Områdesansvar vid planläggningen: Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Nurmijärvi, Raseborg, Sjundeå och Vichtis

Betjänar också på svenska

Heidi Koponen

Landskapsplanearkitekt

+358 44 555 2342

Internationella nätverk inom regionplaneringen. Områdesansvar vid planläggningen: Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Nurmijärvi, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.

Suvi Silvennoinen

Sakkunnig

+358 40 195 5420

Nylandsplanen 2050, delaktighet, växelverkan och kommunikation i anslutning till landskapsplanerna, havsplanering. Områdesansvar vid planläggningen: Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Nurmijärvi, Raseborg, Sjundeå och Vichtis

Östra Nyland och östra Helsingforsregionen

Askola, Borgnäs, Borgå, Hyvinge, Kervo, Lappträsk, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Pukkila, Sibbo, Träskända och Tusby.

Mariikka Manninen

Landskapsplanearkitekt

+358 40 721 4747

Region- och samhällsstruktur, hållbar förvaltning av tillväxt, resurser och attraktionsfaktorer i miljön. Områdesansvar vid planläggningen: Askola, Borgnäs, Borgå, Hyvinge, Kervo, Lappträsk, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Pukkila, Sibbo, Träskända och Tusby

Tanja Lamminmäki

Miljösakkunnig

+358 41 536 2763

Konsekvensbedömning, naturtillgångar, marksubstanser och vattenärenden. Områdesansvar vid planläggningen: Askola, Borgnäs, Borgå, Hyvinge, Kervo, Lappträsk, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Pukkila, Sibbo, Träskända och Tusby

Inka Kytö

Landskapsplanearkitekt

+358 40 715 3782

Konsekvensbedömning. Områdesansvar vid planläggningen: Askola, Borgnäs, Borgå, Hyvinge, Kervo, Lappträsk, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Pukkila, Sibbo, Träskända och Tusby

Trafik

Helsingforsregionen: Borgnäs, Esbo, Grankulla, Helsingfors, Hyvinge, Kervo, Kyrkslätt, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sibbo, Träskända, Tusby, Vanda och Vichtis.

Heini Peltonen

Trafikplaneringschef

+358 40 568 7999

Förestår trafikplaneringen, styrning av trafiksystemarbetet, trafikfrågor som överskrider landskapsgränserna, logistik, trafikfrågor i Helsingforsregionen

Östra och västra Nyland: Askola, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lappträsk, Lojo, Lovisa, Mörskom, Pukkila, Raseborg och Sjundeå.

Pasi Kouhia

Sakkunnig

+358 40 660 5030

Trafiksystemplaner, trafikmodeller och ny teknologi inom trafiken, öst- och västnyländska trafikfrågor

Sidan uppdaterad senast: 25.4.2024