Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Sari Multala fortsätter som ordförande för riksdagsledamöterna från Helsingfors och Nyland

Ordförande Sari Multala med vice ordförande Eemeli Peltonen.

Delegationen för riksdagsledamöterna från Helsingfors och Nyland höll sitt konstituerande möte 28 april. Mötet valde Sari Multala (Saml.) till ordförande. Till vice ordförande utsågs Ari Koponen (Sannf), Eemeli Peltonen (SDP) och Tiina Elo (Gröna).

Flera nya riksdagsledamöter medverkade och man fann genast en gemensamt välklingande melodi då teman för följande möten planerades. En snar diskussion om nyländska trafikprojekt och finansiering låg på önskelistan. Boendekostnader och utbudet på bostäder tas upp till diskussion i slutet av sommaren.

Vid sidan av intressebevakning, sysselsättning och välfärd är markanvändning, boende och trafik centrala teman för nyländsk intressebevakning. Delegationen vill vara redo i god tid för dialog med staten då MBT-förhandlingarna inleds.

Tillgången på arbetskraft, möjligheterna för cirkulär ekonomi och grön omställning, tillsammans med finansieringen av forskning och utvecklingsverksamhet har stigit fram högst på ärendelistan när diskussionen gäller Nylands framgång.

Regionutvecklingsdirektör Juha Eskelinen vikarierade landskapsdirektören och gav Nylands förbunds svar på de viktigaste frågorna inför regeringsförhandlingarna. Tillgången på arbetskraft, möjligheterna för cirkulär ekonomi och grön omställning, tillsammans med finansieringen av forskning och utvecklingsverksamhet har stigit fram högst på ärendelistan när diskussionen gäller Nylands framgång.

Eskelinen påminde också om att det speciellt i områden som kan visa upp tillväxt lönar sig att stöda den.

Landskapsstyrelsens ordförande Markku Markkula framförde sin önskan om tätt samarbete med landskapsstyrelsen och riksdagsledamöterna samt berättade om nya samarbetsformer som är under planering.

Nyckelord:

Intressebevakning