Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Utkastet till Nylandsprogrammet omfattar ambitiösa åtgärder

Utlåtanden om Nylandsprogrammet och dess miljörapport togs emot under tiden 4.10-3.11.2021. Sammanlagt 43 utlåtanden inlämnades och enligt dem är Nylandsprogrammet både ambitiöst och klarare än det nuvarande programmet. 

Nylandsprogrammet har tre prioriteringar: Ett miljösmart Nyland, Ett framgångsrikt Nyland och Ett lyckligt Nyland. En stor del av utlåtandena gällde prioriteringen Ett miljösmart Nyland, där stävjandet av klimatförändringen är i fokus. Alla tre prioriteringar ansågs bra. I utlåtandena lyftes även fram ärenden i anslutning till mätarna.  

De som gav utlåtanden tyckte att även social- och hälsovårdsreformen borde synas i Nylandsprogrammet. Vissa önskade att reformen av arbets- och näringstjänsterna också beaktas i programmet.  

Utkastet till Nylandsprogrammets miljörapport fick färre kommentarer än själva programmet. I utlåtandena ingick tack över att miljörapporten även omfattar konsekvensbedömningar av motstridiga ärenden.  

Genomförandet av programmet inleds 2022

– Vi färdigställer som bäst Nylandsprogrammet. Åtgärderna i programmet är ännu avsiktligen på allmän nivå och vi justerar dem senare. Programmets mål främjas också i regionala utvecklingsdiskussioner som förs mellan staten och landskapet, säger sakkunniga Rosa Tuomi

Nylands landskapsprogram, det vill säga Nylandsprogrammet innehåller utvecklingsmål och -åtgärder samt en vision som sträcker sig fram till år 2030. Det nya programmet kommer att gälla åren 2022–2025. Målet är att landskapsfullmäktige godkänner det slutliga programmet i december 2021. Genomförandet av programmet inleds med roadshow-evenemang nästa år. 

Upplysningar om Nylandsprogrammet: 

Sakkunniga Rosa Tuomi, tfn 050 563 0375 
Utvecklingschef Outi Ervasti, tfn 040 721 2131 

Upplysningar om miljörapporten: 

Miljösakkunniga Tanja Lamminmäki, tfn 041 536 2763 

Nyckelord:

Nylandsprogrammet