Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Nylandsprogrammet

Kategorier:

Nyhet

26.3.2024

Ansökan om AKKE-finansiering öppen för småskaliga utredningsprojekt

Ansökan om AKKE-finansiering för hållbar tillväxt och livskraft är öppen för småskaliga nyländska utredningsprojekt. Stödbeloppet är 20 000–50 000 euro per projekt, och projektet får pågå högst fram till slutet av det här året. Ansökningstiden går ut den 29 april.

Nyhet

6.2.2024

Ny färdplan ger nyländska FoUI-aktörer stegmärken mot den europeiska spetsen

För att stärka Nylands forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FoUI) bör man fastställa gemensamma mål, förtydliga den regionala FoUI-verksamhetsmodellen, stärka EU-påverkan, förbättra stödtjänster och öka Nylands attraktionskraft som en FoUI-miljö. Mål och åtgärder har identifierats i den nyss publicerade Nylands färdplan för FoUI-verksamhet på EU-nivå.

Nyhet

27.10.2022

Nylands dal för cirkulär ekonomi kommer på allvar i gång

Ett av Nylandsprogrammets mål är ett klimatsmart och framgångsrikt Nyland, och detta mål främjas på ett betydande sätt när nyländska aktörer inom cirkulär ekonomi på ett nytt sätt börjar lösa utmaningar med hållbar och ansvarsfull produktion och konsumtion. Anslag för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE) har beviljats för att stödja skapandet av Nylands dal för cirkulär ekonomi.

Nyhet

25.10.2022

Nylands mål för regerings­programmet fastställda

Landskapsstyrelsen godkände Nylands förbunds mål för regeringsprogrammet inför riksdagsvalet våren 2023 och kommande riksdagsperiod den 24 oktober. Målen styr förbundets påverkansarbete. Målen baserar sig på Nylandsprogrammet samt på nyländska särdrag hos den kommunala ekonomin och välfärdsområdena.