Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Välkommen att föreslå mottagare till nyländskt företagspris

Nylands förbund tillsammans med sina partner efterlyser igen företag som förtjänar att bli premierade med det nyländska företagspriset.  Det finns tre priskategorier, och den här gången är det gemensamma valkriteriet ett grönt och digitalt entreprenörskap. Kategorierna är små- och medelstora företag, startupföretag och företag inom cirkulär ekonomi. Förslag till kandidater tas nu emot.

Den här gången är det gemensamma valkriteriet ett grönt och digitalt entreprenörskap.

När det gäller ett grönt entreprenörskap bedömer man affärsverksamhetens effekter på olika delområden inom hållbar utveckling, en innovativ utveckling av verksamheten så att den blir miljö- och resurssmartare samt minskade negativa miljökonsekvenser. Digitalisering är något som möjliggör företagens gröna lösningar.

– Nyland är en av de sex europeiska regionerna som i år tilldelades utmärkelsen europeisk entreprenörsregion, och vårt tema för i år är att främja ett grönt och digitalt entreprenörskap. Därför vill vi nu premiera regionens företag kring dessa teman som är Nylands kärnkompetens, berättar Outi Ervasti, utvecklingschef vid Nylands förbund.

Prisjuryn gör sina val utifrån de förslag som kommit in. Förslagen kan lämnas in fram till den 19 augusti. Vem som helst kan lämna in fritt formulerade förslag via en blankett som finns på Nylands förbunds webbplats. Företagare kan också själva ställa upp som kandidat.

Toppaktörer lyfts fram i rampljuset

Med hjälp av priserna vill vi lyfta fram nyländska toppföretag och öka uppskattningen av entreprenörskap.

– Vi uppmuntrar företagare till att modigt lyfta fram sin kompetens och anmäla sig till att tävla om priset. Utmärkelsen ger uppmärksamhet och lyft i affärsverksamheten, påminner Ervasti.

I alla priskategorier betonar juryn affärsidéns särart, en kontinuerlig utveckling, en behärskad och lönsam tillväxt samt företagets påverkan på regionens sysselsättning, internationalisering samt på utbudet av produkter och tjänster. Som meriter räknas även en aktiv verksamhet för att främja entreprenörskap och samarbetet mellan företagarna.

Startupföretagen bedöms också utifrån en innovativ affärsidé samt internationaliserings- och tillväxtutsikter. Inom kategorin för företag inom cirkulär ekonomibedöms däremot nya lösningar för cirkulär ekonomi och deras effekter.

Pristagarna offentliggörs i november

Pristagarna offentliggörs i november på Nylands landskapsparlament som är ett årligen återkommande forum för regionens påverkare. I parlamentet deltar flera hundra nyländska beslutsfattare och sakkunniga.

En jury av sakkunniga fattar beslut om vem som premieras. Juryn består av representanter för Nylands förbund, NTM-centralen i Nyland, regionala företagarorganisationer samt Helsingforsregionens handelskammare. I år är juryns ordförande Markku Aalto vid Nylands Företagare.  

Nyländska företagspriser har delats ut redan i 29 år i varierande kategorier.  De senaste företagen som premierades är Helsinki Citycopter, KT Paloturvapalvelut samt Alupro som planerar och tillverkar fasadytor.

Ytterligare information samt förslagsblanketten finns på adressen uudenmaanliitto.fi/foretagspris.

Ytterligare upplysningar:

Utvecklingschef Outi Ervasti, Nylands förbund,outi.ervasti@uudenmaanliitto.fi, tfn 040 721 2131
Ordförande Markku Aalto, Nylands Företagare, markku.aalto@klaukkalankehysjalasi.fi, tfn 040 500 6046

Nyckelord:

Utmärkelser