Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Verkställighetsförbud för helheten Nylandsplanen

Helsingfors förvaltningsdomstol har utfärdat en rad handläggningsbeslut om helheten Nylandsplanen och belagt planen med verkställighetsförbud så länge domstolen behandlar ärendet. Orsaken är de besvär som har anförts med anledning av planerna.

Helheten Nylandsplanen innefattar tre etapplandskapsplaner som utarbetats för Helsingforsregionen, östra respektive västra Nyland. Verkställighetsförbudet innebär att planerna inte är i kraft förrän förvaltningsdomstolen genom egentliga beslut avgör ärendet.

– Även om beslutet inte kom som en överraskning är den oklara situationen förarglig med tanke på planläggningen i kommunerna. Många kommuner har redan hunnit bereda sina planer på basis av den nya planhelheten, säger planläggningschef Ilona Mansikka på Nylands förbund.

Förvaltningsdomstolen har tagit emot sammanlagt 35 besvär med anledning av Nylandsplanen. Av besvären berör 18 planen för Helsingforsregionen, två planen för östra Nyland och tre planen för västra Nyland. Fyra besvär är riktade mot alla tre etapplandskapsplaner.

Landskapsfullmäktige godkände helheten Nylandsplanen i augusti, och i december 2020 bestämde landskapsstyrelsen att den ska träda i kraft. Planhelheten var avsedd att träda i kraft i slutet av januari 2021 efter att alla kommuner i landskapet hade kungjort styrelsens beslut.

I Nylandsplanen tecknas konturerna för landskapets utveckling långt in i framtiden, och planens viktigaste mål är leda in tillväxten i hållbara banor. Planhelheten täcker hela Nyland med undantag av Östersundomområdet, och i den behandlas alla väsentliga teman inom markanvändning.

Upplysningar:

Ilona Mansikka

Planläggningschef

+358 40 524 9186

Utveckling av planläggningsprocessen på landskapsnivå, Nylandsplanen 2050. Områdesansvar vid planläggningen: Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda. Regionplaneringsdirektör Paula Autioniemis ställföreträdare

Nylandsplanens webbsida

Länk till förvaltningsdomstolens handläggningsbeslut om Nylandsplanen 22.1.2021(Du går över till annan tjänst)

Nyckelord:

Landskapsplanen