Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

27 miljoner euro för byggande av snabba bredband – Webbinarium för kommunala beslutsfattare 2.2

Transport- och kommunikationsverket Traficom stöder byggande av snabba fasta bredbandsnät genom att bevilja statligt stöd. Det finns cirka 27 miljoner euro att dela ut i stöd, och stödet kan också beviljas för nyländska projekt. Traficom informerar kommunala beslutsfattare om stödet i sitt webbinarium den 2 februari.

Staten stöder byggande av förbindelser i sådana glesbygdsområden där det sannolikt inte kommer att finnas något kommersiellt utbud. Stöd kan beviljas för förbindelser som byggs till hushållens permanenta bostäder och fritidsbostäder samt till verksamhetsställen för företag.

Traficoms stödprogram startades år 2022. Stödprogrammet avslutas redan i slutet av innevarande år, så nu är det sista chansen att påbörja planeringen.

Av kommuner krävs aktivt grepp vid inledande av bredbandsprojekt

Kommunerna har en avgörande roll beträffande inledandet av projekt eftersom det utöver stöd från staten även krävs kommunal finansiering på 8–33 procent beroende på kommun för att bygga fibernät.

Kommunerna har en avgörande roll beträffande inledandet av projekt.

Nylands förbund är med i det riksomfattande bredbandsprojektet och kartlägger lämpliga stödobjekt i Nyland. Kommunerna fastställer till Nylands förbund de områden där de vill bygga understödda fibernät.

För en begäran om marknadsanalys behöver Nylands förbund ett preliminärt åtagande av en kommun om att det finns ekonomiska möjligheter att genomföra projektet. Dessutom ska kommunen lämna in en fil i kartformat om projektområdets gränser. Det är kommunen som gör en avgränsning av projektområdet.

På basis av detta framställer förbundet en begäran om att göra en marknadsanalys av varje område till Traficom. Vid uppgörandet av analysen hör Traficom teleföretagen om planerade projektområden. Utifrån dessa fastställer Traficom de stödberättigande områdena.

Nylands förbund konkurrensutsätter byggande av nät och väljer det bästa anbudet på bredbandsbyggnad.

Nylands förbund genomför ansökan om projektförslag, det vill säga konkurrensutsätter förslagen enligt kommunens önskemål. Därefter sköts processen av den valda genomföraren, Traficom och kommunen. Nylands förbund konkurrensutsätter således byggande av nät och väljer det bästa anbudet på bredbandsbyggnad.

Webbinarium för kommunala beslutsfattare 2.2

Webbinariet om stöd för bredbandsbyggnad, som ordnas av Transport- och kommunikationsverket Traficom, är speciellt avsett för representanter för kommuner och landskap som vill främja tillgång till optisk fiber inom sina områden och har möjlighet att påverka inledandet av bredbandsprojekt.

Webbinariet hålls torsdagen den 2 februari 2023 kl. 18.00–19.30. Webbinariet är på finska. Det spelas in och inspelningen publiceras senare.

Webbinariet erbjuder information om byggande samt aktuell information om stödprogrammets situation och tidtabell. Webbinariet kan också vara nyttigt för de nätaktörer och andelslag som är intresserade av bredbandsprojekt.

Ytterligare upplysningar:

Ari Lainevuo

Forskningschef

+358 50 363 1657

Smart specialisering – Människornas stad, Snabba bredbandsnät, Nylands förbunds informationstjänster, reformering av statens service- och lokalnät