Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Artikel

Aktuellt, förändrat arbetssätt även inom svensk byggbransch – mycket på gång inom cirkulär ekonomi

Under vintern 2022 presenterade Robin Rushdi Al-Sálehi för klimatsakkunniggruppen behov och utmaningar som finns för cirkulär ekonomi inom byggbranschen.

Nylands förbund använder sig aktivt av olika internationella nätverk för att utveckla det regionala klimatarbetet. Till de egna och övriga nyländska aktörernas förfogande erbjuder nätverken den nyaste forskningskunskapen och erfarenheter, samt infallsvinklar av aktörer i olika länder. Nya perspektiv till byggandets cirkulära ekonomi har man exempelvis fått från vårt västra grannland Sverige.

Nylands förbund leder Metrex-nätverkets europeiska klimatsakkunniggrupp(Du går över till annan tjänst), som är en av landskapets viktigaste internationella interaktionskanaler. Den år 2022 grundade gruppen har tills vidare bland annat behandlat rollen hos metropollandskapen som producenter av förnybar energi, utnyttjandet av munkmodellen (Doughnut economics) i markanvändningsplaneringen, möjligheter att minska på privatbilismen och frågor kring klimatanpassningen. Metrex-nätverket (The Network of European Metropolitan Regions and Areas) är en sammanslutning med drygt 50 europeiska stadsregioner. Den står till tjänst då städer, stadsregioner och metropoler möter aktuella utmaningar i planeringsarbetet.

Gruppen har också haft ett utbyte av erfarenheter som gäller att främja cirkulär ekonomi och dess prioriteter. Robin Rushdi Al-Sálehi från Sverige är en samhällsplanerare som arbetar på arkitektbyrån Codesign AB och har också startat plattformen Vakansa(Du går över till annan tjänst) som möjliggör en delning av lokaliteter. Under vintern 2022 presenterade han för klimatsakkunniggruppen behov och utmaningar som finns för cirkulär ekonomi inom byggbranschen i grannlandet. Så här svarade han på våra frågor:

Hur arbetar du med klimatomställning i byggbranschen? 

Min ingång kring transformationen av bygg- och fastighetsbranschen är att vi egentligen inte behöver bygga några nya, snygga och dyra nybyggen, utan kan göra så mycket mer med det befintliga beståndet som står helt eller delvis tomt överallt i våra städer.  

Vad är de största utmaningarna i att nå en svensk byggbransch som är hållbar på riktigt? 

Den största utmaningen är också den som skrivs om i historieböckerna – att det krävs ett paradigmskifte i hur vi tänker, säger och gör saker. Att vi måste sluta tänka nytt och snarare tänka befintligt. Att ta hand om det som finns, i stället för att tänka hur vi ska göra mindre dåligt fram tills att planeten säger ifrån ordentligt. Byggbranschen behöver ställa om till att bli en förvaltande bransch och inte en fastighetsutvecklande bransch, vilket är svårt då pengarna idag finns i det senare.  

Vad tycker du att är de viktigaste som kommuner och regioner i Sverige kan göra?  

Det absolut viktigaste kommuner och regioner kan göra är att sätta stopp för alla oskäliga, ohållbara och grundlösa rivningar. Framtidens hus finns idag och det vi gör är att vi river vår framtid. Detta får inte fortgå, och om vi mot all förmodan har en byggnad som är så uttjänad att den behöver tas ner – ja då ska den demonteras och inte rivas. Rivningslov borde ersättas mot demonteringslov och alla bygglov måste börja ha krav på återbruksgrad, annars ska man inte få bygga nytt heller.  

Finns det några svenska initiativ, exempel eller lärdomar från kommuner eller regioner som du vill tipsa finländska aktörer att lära sig mer om? 

Det händer mycket i Sverige och ännu mer i andra länder. I Sverige är vi i startgroparna med att sätta en återbrukskedja som börjar med fastighetsägare, kommun som ger ut loven, en samhällsbyggnadsbransch vars aktörer vill hantera det återbrukade, mellanlagra, kvalitetsgranska, projektera och till slut bygga i det nya. 

Ytterligare upplysningar om Metrex-nätverkets klimatsakkunniggrupp:

Ilona Mansikka

Planläggningschef

+358 40 524 9186

Utveckling av planläggningsprocessen på landskapsnivå, Nylandsplanen 2050. Områdesansvar vid planläggningen: Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda. Regionplaneringsdirektör Paula Autioniemis ställföreträdare

Mariikka Manninen

Landskapsplanearkitekt

+358 40 721 4747

Region- och samhällsstruktur, hållbar förvaltning av tillväxt, resurser och attraktionsfaktorer i miljön. Områdesansvar vid planläggningen: Askola, Borgnäs, Borgå, Hyvinge, Kervo, Lappträsk, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Pukkila, Sibbo, Träskända och Tusby