Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Ansökan för medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden öppnas 30.1 – Delta i informationsmöten 

I slutet av januari öppnar Nylands förbund en ansökan om medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden i södra Finlands fem landskap. I ansökan deltar landskapen Egentliga Finland, Egentliga Tavastland, Kymmenedalen, Nyland och Päijänne-Tavastland. 

Ansökan är öppen 30.1–1.3.2024. Utlysningen publiceras i EURA 2021-systemet senast den dag då ansökan öppnas.  

Finansieringen styrs av det nationella programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021−2027(Du går över till annan tjänst) inom Europeiska unionens regional- och strukturpolitik samt av det egna landskapsprogrammet och prioriteringarna för smart specialisering för varje landskap samt övriga programdokument.

Informationsmöten om ansökan 

Vi ordnar fyra informationsmöten om ansökan i januari och februari. På informationsmötena presenterar vi ansökningsomgångens prioriteringar och ger anvisningar och tips för hur man gör upp en projektansökan. Informationsmötena ordnas som Teams-webbinarier, ingen förhandsanmälan behövs. 

Informationsmötena hålls 30.1, 1.2, 2.2 och 6.2. Närmare tidpunkter för informationsmötena och de teman som presenteras finns på strukturfondernas webbplats, samt länkar till Teams-mötena. 

Nyländska sökande rekommenderas att noggrant bekanta sig med landskapets egna prioriteringar 

I Nyland gäller utlysningen projekt som stöder regionens gröna omställning och som genomför Nylandsprogrammet, Färdplan för ett klimatneutralt Nyland samt Nylands strategi för smart specialisering. Det är också bra om projekten främjar ett utvecklings- och innovationssamarbete mellan nyländska aktörer.

Projekt som ska finansieras ska föra vidare åtminstone en av Nylandsprogrammets tre prioriteringar: Ett miljösmart Nyland, Ett framgångsrikt Nyland och Ett lyckligt Nyland. ​ 

Det eftersträvas även samprojekt mellan flera landskap, som främjar finländarnas deltagande i de viktigaste EU-programmen. 

I Nyland betonas särskilt följande teman: ​ 

Ytterligare upplysningar:

Hanna Laaksonen

Sakkunnig

+358 40 574 8930

Finansiering av projekt inom EU:s regional- och strukturpolitiska program, ekosystemavtal

Nyckelord:

Finansiering