Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Arbetslöshetsläget i Nyland har försämrats – Drygt en tredjedel av de arbetslösa i Finland bor i Nyland

Arbetslösheten ökade under coronatiden överlägset mest i Nyland jämfört med alla landskap i Finland. När pandemin avtog har arbetslösheten igen börjat minska, men tydligt långsammare jämfört med det övriga landet.

De arbetslösas andel av arbetskraften har länge varit högre i det övriga landet än i Nyland – nu har situationen blivit omvänd. I september 2022 var andelen arbetslösa i Nyland 34 procent av de arbetslösa i Finland. För tio år sedan var andelen upp till cirka tio procentenheter lägre.

Nyland är det enda landskapet där ungdomsarbetslösheten fortfarande ligger på en högre nivå än före coronapandemin.

Det är mycket bekymrande att Nyland är det enda landskapet där ungdomsarbetslösheten fortfarande ligger på en högre nivå än före coronapandemin, det vill säga nio procent. Av de långtidsarbetslösa i hela landet bor däremot 39 procent i Nyland. Andelen arbetslösa som talar ett främmande språk är 57 procent av de arbetslösa som talar ett främmande språk i hela landet.

Koncentreras arbetslösheten till Nyland?

Antalet arbetslösa är betydligt högre i alla centrala arbetslöshetsgrupper i Nyland än före coronapandemin. Det ser ut att arbetslösheten i allt högre grad koncentreras till Nyland.

För närvarande kan man se ett ekonomiskt uppsving, men enligt Finansministeriet kommer den ekonomiska tillväxten och arbetsmarknadsläget att försämras igen, och antalet sysselsatta kommer att minska. I motsats till de övriga landskapen hinner den nyländska arbetsmarknaden inte återhämta sig helt före den nya ekonomiska lågkonjunkturen.

Siffrorna har samlats från Arbets- och näringsministeriets färska arbetsförmedlingsstatistik.

Ytterligare upplysningar:

Johannes Herala

Sakkunnig

+358 44 365 1988

Nylands utveckling på regional nivå, kommunal och regional ekonomi, omvärldsanalyser, separata utredningar

Nyckelord:

FramsynStatistik