Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Central Baltic-ansökningsomgångar öppnas på våren – Välkommen till informationsmöten

Programregionen har märkts ut med blå färg på kartan.

I EU:s Central Baltic-program öppnas två ansökningsomgångar i april. Välkommen till informationsmöten som ordnas i januari. På informationsmötena är det möjligt att bekanta sig med ansökningsomgångarnas teman och finansieringsmöjligheter. Programmet stöder gränsöverskridande samarbetsprojekt inom mellersta Östersjöregionen. Utvecklingsprojektens teman är företag, miljö, sysselsättning och offentliga tjänster.

I Finland omfattar programmet nio södra landskap samt Åland. Av grannländerna hör Estland, Lettland och östra Sverige till programregionen. Projekten ska ha partner åtminstone i två olika länder. Gränsöverskridande samarbete ska ge ett tydligt mervärde med tanke på att uppnå programmålen. Resultaten ska också vara hållbara så att de tillför mervärde även under en längre tid.

Finansiering söks via programmets elektroniska Jems-system (Joint Electronic Monitoring System). Finansieringen kommer från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Vårens ansökningsomgångar är öppna mellan den 9 och 30 april. I två parallella ansökningsomgångar finns finansiering att söka för stora projekt. Den andra ansökningsomgången gäller hela programregionen, och den parallella ansökningsomgången stöder programmets gränsområden. Budgeten för stora projekt är högst fyra miljoner euro och projektens längd är 3–4 år. Ansökningsprocessen sker i två steg.

I oktober 2024 finns finansiering att söka för små projekt.

Informationsmöten om programmets mål och ansökningspraxis

I januari ordnas informationsmöten om kommande ansökningsomgångar. Efter informationsmötena har de sökande gott om tid att utveckla sina projektidéer innan ansökningsomgångarna inleds.

Informationsmöte på webben 16–17 januari

På ett webbinarium på engelska som ordnas den 16 och 17 januari finns en utmärkt möjlighet att fördjupa sig i programmets sju mål samt hur man ansöker om finansiering.

Tisdagen den 16 januari presenteras programmålen ”Innovativ affärsutveckling” och ”Förbättrad miljö och resursanvändning”.

Onsdagen den 17 januari presenteras målen ”Förbättrade anställningsmöjligheter” och ”Bättre offentliga tjänster och lösningar för medborgarna”. Dessutom berättar man om praktiska frågor som gäller ansökan om finansiering, såsom styrning, budget och Jems-ansökningssystem.

Seminarium i S:t Michel 25.1

I S:t Michel ordnas ett heldagsseminarium den 25 januari. Utöver programpresentationen har de sökande möjlighet att delta i en 25 minuters konsultation för sitt eget projekt, som ska bokas i förväg. Det lönar sig att utnyttja denna möjlighet att presentera den egna projektidén och diskutera med programsekretariatet.

Information på svenska 15.1

Programmets mål och finansiering presenteras på ett webbinarium på svenska den 15 januari.

Nylands förbund administrerar programmets kontaktpunkt och nationella medfinansiering

Nylands förbund upprätthåller Central Baltic-programmets kontaktpunkt i Finland. Kontaktpunkten informerar om finansieringsmöjligheter och främjar genomförandet av programmet.

Nylands förbund beviljar nationell medfinansiering till projektens finländska partner. Det är möjligt att ansöka om medfinansiering när projektet har fått ett positivt beslut om EU-finansiering.

Information om Central Baltic-programmet fås via programmets kanaler på sociala medier:

På programmets webbplats kan du prenumerera på programmets nyhetsbrev på flera olika språk till din e-post.

Ytterligare upplysningar:

Viola Mickos

Information Officer

+358 45 133 5854

Central Baltic Contact Point, Central Baltic-programmets kommunikation

Betjänar också på svenska

Nyckelord:

Finansiering