Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Central Baltic-programmets ansökningsomgång öppen fram till 10.3

Interreg Central Baltic-programmets andra ansökningsomgång under programperioden 2021–2027 är öppen fram till fredagen den 10 mars klockan 12. Programmet stöder gränsöverskridande samarbetsprojekt inom mellersta Östersjöregionen. Utvecklingsprojektens teman är företag, miljö, sysselsättning och offentliga tjänster.

I Finland omfattar programmet åtta södra landskap samt Åland. Av grannländerna hör Estland, Lettland och östra Sverige till programregionen. Finansieringen kommer från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Finansiering kan sökas till sju programmål under fyra olika teman:

Innovativ affärsutveckling
1. Mer export för små och medelstora företag
2. Fler nya företag som skalas upp

Förbättrad miljö och resursanvändning
3. Gemensamma lösningar för cirkulär ekonomi
4. Förbättrad kust och marin miljö
5. Minskade koldioxidutsläpp

Förbättrade anställningsmöjligheter
6. Förbättrade anställningsmöjligheter på arbetsmarknaden

Förbättrade offentliga tjänster
7. Förbättrade offentliga tjänster och lösningar för medborgare

Stöd till projekt av olika storlek

Finansiering kan sökas för större projekt (”regular projects”) eller små projekt (”small projects”). Programmet finansierar 80 % av projektbudgeten.

Budgeten för stora projekt uppgår till högst 4 miljoner euro så att budgeten för varje projektpartner är högst 2 miljoner euro. Projektens längd är i regel 3–4 år. Ansökningsprocessen har två skeden. Budgeten för små projekt är högst 213 550 euro och projektens längd är högst ett och ett halvt år. Ansökningsprocessen har endast ett skede.

Finansiering söks via programmets elektroniska ansöknings- och rapporteringssystem Jems (Joint Electronic Monitoring System).

Nylands förbund administrerar programmets kontaktpunkt och den nationella medfinansieringen

Nylands förbund upprätthåller Central Baltic-programmets kontaktpunkt i Finland. Kontaktpunkten informerar om programmets finansieringsmöjligheter och främjar dess genomförande.

Nylands förbund beviljar nationell medfinansiering till projektens finländska partner. Det är möjligt att ansöka om medfinansiering när projektet har fått ett positivt beslut om EU-finansiering.

Information om Central Baltic-programmet fås via programmets kanaler på sociala medier. Du hittar Central Baltic-programmet på Facebook(Du går över till annan tjänst)Twitter(Du går över till annan tjänst) och Instagram(Du går över till annan tjänst).

På programmets webbplats kan du prenumerera på programmets nyhetsbrev(Du går över till annan tjänst) på flera olika språk till din e-post.

Ytterligare upplysningar:

Eero Venäläinen

Tf direktör, regionutveckling

+358 40 525 1944

Förestår regionutvecklingsarbetet, ställföreträdare för landskapsdirektör Tuija Telén

Nyckelord:

FinansieringProjekt