Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Delipap, IOTOI och Lamor fick Nyländskt företagspris – Pristagarna är från Kyrkslätt och Borgå

Pristagarna från vänster: Mika Pirneskoski från Lamor, Sanna Karhu och Oskari Nuortie från Delipap samt Johnny Holmström från IOTOI.

Nylands förbund tillsammans med sina partner delade ut det nyländska företagspriset 2023 till vinnarna torsdagen den 3 november. I kategorin för små och medelstora företag vann Delipap Oy från Kyrkslätt. De övriga två pristagarna är från Borgå:  IOTOI Oy var den bästa i startup-kategorin och Lamor Corporation Oyj vann i kategorin för företag inom cirkulär ekonomi. Pristagarna offentliggjordes under Nylands förbunds årliga landskapsparlament med cirka 250 nyländska påverkare i publiken.

I år var prisets teman ett grönt och digitalt entreprenörskap samt cirkulär ekonomi. Dessa teman härstammar från utmärkelsen Årets europeiska entreprenörsregion som Europeiska regionkommittén delade ut till Nyland.

Kategori för små och medelstora företag: Delipap stöder konsumenternas ansvarsfulla val

Delipap, som vann i kategorin för små och medelstora företag, är ett företag som fått miljömärket Svanen för sina hygienprodukter. Företaget vill göra det lättare för konsumenterna att göra ansvarsfulla val. De välkända Muumi Baby-blöjorna samt produktserien Vuokkoset för intimhygien är bland världens första klimatneutrala varumärken inom sitt område.

– Delipap är en föregångare för en klimatsmart och ansvarsfull företagsverksamhet. Prisjuryn är glad för att vi har möjlighet att premiera ett familjeföretag som tillverkar konsumentprodukter, sade juryns ordförande Markku Aalto från Nylands Företagare rf under prisceremonin.

Dessa helt inhemska produkter har tillverkats av rena och trygga material, och de innehåller inga onödiga kemikalier.

– Vi har som princip att använda så lite naturresurser som möjligt. Jag tror att vår produktutveckling som pågått i flera decennier lämnar ett värdefullt arv till kommande generationer, säger verkställande direktör Sanna Karhu vid Delipap. Vi har som motto att tillsammans bygga en bättre framtid med små handlingar i vardagen.

I juryns motiveringar nämns att företagets ekonomiska verksamhet är imponerande med tanke på regionutvecklingen. Meriter är också miljövärden, hållbar produktion och sysselsättning.

Företaget har också utmärkta tillväxtmöjligheter. Dessutom ger företaget unga hälsofostran på ett förtjänstfullt sätt i sociala medier.

Kategori för startupföretag: IOTOI använder spillvärme som uppvärmningsenergi

IOTOI, som är ett startupföretag med energieffektivitet som syfte, är en vägvisare inom tanken om cirkulär ekonomi. Företaget har utvecklat en innovativ lösning där spillvärme kan utnyttjas som uppvärmningsenergi i det nuvarande fjärrvärmenätet.

Företagets lösning kräver ingen ny energiplattform, utan innovationen baserar sig på utvecklingen av det nuvarande fjärrvärmenätet.  Bakom utvecklingsarbetet ligger principerna för cirkulär ekonomi och miljövänlighet.

– Prisjuryn uppskattar vinnaren i startup-kategorin för dess förtjänstfulla verksamhet för miljön och klimatet. IOTOIs affärsidé om att utnyttja spillvärme är mycket innovativ. Vi genomgår en global energikris, och det är just detta företag som hänger med sin tid, konstaterade prisjuryns ordförande Aalto.

Företaget har en utmärkt potential för tillväxt och internationalisering som stöds av det aktiva utvecklingsgreppet. IOTOI som utnyttjar samarbete siktar dessutom på den internationella marknaden.

– Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Finland, vilket innebär att utvecklingen av fjärrvärmen så att den blir mer energieffektiv minskar den totala energikonsumtionen. Vi förnyar hela sektorn mot producering av värme som inte baserar sig på förbränning. Denna metod har redan testats i Borgå med goda resultat, berättar IOTOIs verkställande direktör Johnny Holmström.

Kategori för företag inom cirkulär ekonomi: Lamors innovation om plaståtervinning är historisk

Mottagaren av det nyländska företagspriset i kategorin för företag inom cirkulär ekonomi är Lamor som tidigare har blivit internationellt känt som en av världens största leverantörer av utrustning för oljebekämpning och tillhandahållare av oljebekämpningstjänster. Nu har företaget tagit tag i problemet med plastföroreningar: I Sköldvik i Borgå byggs en kemisk anläggning för återvinning av plast.

Juryn ger ett särskilt omnämnande till vinnaren i kategorin för cirkulär ekonomi för företagets förmåga för kontinuerlig förnyelse. Företaget är ett utmärkt exempel på förnyande av affärsverksamhet genom att ta tag i aktuella möjligheter inom den cirkulära ekonomin.

– En kemisk återvinningsanläggning som är unik i sin skala är ett viktigt steg i främjandet av den cirkulära ekonomin. Företaget har utmärkta förutsättningar att bli en ledande aktör också inom det nya området, och det har lovande tillväxtutsikter, berömde juryns ordförande Aalto då han överräckte priset.

I återvinningsanläggningen kan man i pilotfasen hantera 10 000 ton plastavfall per år för råvara för kemisk industri. Företaget tänker fyrfaldiga denna mängd under de kommande åren.

– Vi har som mål att den största möjliga delen av den plast som inte kan återvinnas mekaniskt kan återvinnas, vilket minskar miljöbelastningen, betonar verkställande direktör Mika Pirneskoski.

Företagspriserna har långa anor

Genom att årligen belöna framgångsrika företag uppmuntrar Nylands förbund tillsammans med sina samarbetspartner till företagande. Företagspriserna har tilldelats sedan 1993.

Nylänningarna kan årligen föreslå kandidater till företagspriset. En jury med sakkunniga fattar beslut om de företag som premieras. I juryn sitter representanter från Nylands förbund, NTM-centralen i Nyland, Nylands Företagare, Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ry, Helsingin Yrittäjät ry och Helsingforsregionens handelskammare.

I sitt val betonar juryn affärsidéns särart, innovativitet, en behärskad och lönsam tillväxt samt företagets inverkan på sysselsättningen och utbudet av produkter och tjänster i regionen.

Se en videopresentation av de företag som tilldelades Nyländskt företagspris 2023 (på finska):

Ytterligare upplysningar:

Juryns ordförande Markku Aalto, Nylands Företagare, tfn 040 500 6046

Outi Ervasti

Utvecklingschef

+358 40 721 2131

Nylandsprogrammet, sysselsättnings- och näringspolitik, Nylands intressebevakning, AKKE-finansiering och Nyländskt företagspris. Ställföreträdare för regionutvecklingsdirektör Eero Venäläinen.