Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Flygplatsområdets aktörer lyfter fram hållbar utveckling som trumfkort

Flygplatsområdets aktörer har idag i Vanda offentliggjort ett gemensamt klimatmanifest som är unikt i hela världen. Förut har man inte gjort utfästelser om hållbar tillväxt på så bred front. Företagen, organisationerna och de offentliga aktörerna i området har för avsikt att resa sig ur pandemikrisen och bli ännu bättre.

–  Vårt manifest är relevant för hållbar tillväxt när det gäller miljön, de stora sysselsättningsfrågorna men också hela landets konkurrenskraft. Flygplatsområdet fungerar som tillväxtmotor vars framtid måste tryggas, betonade stadsdirektör Ritva Viljanen

Helsingfors-Vanda är ur finländsk synvinkel en viktig knutpunkt för en grön passage mellan Europa och Asien. Också inom frakt och logistik utnyttjar man den kortaste och mest utsläppssnåla gröna rutten. Utsläppsminskningarna uppgår redan nu till uppemot tiotals procent jämfört med konkurrerande rutter. 

– En betydande insats för miljön är en konkurrensfördel. Helsingfors-Vanda flygplats med omnejd tar sikte på att bli miljövänligast och mest hälsosäkert i Europa, sade Finnairs hållbarhetschef Anne Larilahti

Direktör Henri Hansson på Finavia omtalade att företaget redan är klimatneutralt. Nästa mål är att få ner utsläppen till noll.

Finland har för avsikt att främja ren och ansvarsfull mobilitet. Landskapsdirektör Ossi Savolainen betonade vikten av partnerskap mellan den privata och den offentliga sektorn. 

– Med gemensamma krafter får vi flygtrafiken att lyfta från krisen mera hållbar och konkurrenskraftig än förut.Genom samarbete mellan lokala, nationella och övernationella aktörer och beslutsfattare kommer det att lyckas. 

Bakom manifestet står Avia-nätverket, som består av totalt över trettio aktörer inom både offentlig och privat sektor. Nätverket syftar till att främja Helsingfors-Vandas framgång och konkurrenskraft som en av de bästa flygplatserna, inklusive transitflygplatser, i världen. 

> Inspelning av presskonferensen (på finska)(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)  

Upplysningar:

Avia-nätverkets projektchef Ulla Ruuskanen, tfn 040 760 3952, ulla.ruuskanen@vantaa.fi