Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Föreslå kandidater till Nylandspriset – Temat är kulturarv och hållbar utveckling

Logo Uusimaa-palkinto, Nylandspriset. Taustalla ihmisiä.

Nylands förbund söker igen kandidater till Nylandspriset. Den här gången belönas sådant arbete som gjorts för att främja nyländskt samarbete, kultur och ekologiskt hållbarare levnadssätt i landskapet. Vem som helst kan nominera kandidater fram till den 15 augusti. Priset beviljas till en person, sammanslutning, organisation, kommun eller ett företag som får 5 000 euro som stöd för sin verksamhet. 

Nylandspriset delas ut som erkänsla för ett arbete där man genom kulturarv främjar en övergång till hållbara levnadssätt. Nyland är ett landskap för växelverkan och möten, och vid valet uppskattas fördomsfria verksamhetsmodeller inom kultur-, företags- eller organisationsverksamhet. Uppfinningsrikedom, mod och samarbete är ett trumfkort.

– I Nyland är kulturen och således också det levande kulturarvet en viktig faktor som förenar oss. Att känna, utveckla och vidareföra ett gemensamt, mångsidigt och mångfasetterat kulturarv skapar möjligheter för att förstärka de nyländska invånarnas delaktighet och välfärd, säger sakkunnig inom kultur Katriina Rosavaara vid Nylands förbund.

Vad är kulturarv?

Kulturarv uppstår som resultat av mänsklig verksamhet, i växelverkan med miljön. Det berättar om förändringar i värden, föreställningar, kunskaper, färdigheter och traditioner. Ett kulturarv kan vara något materiellt, immateriellt eller digitalt. Det förnyas, bevaras och överförs till kommande generationer.

Arvet som lever i tiden är mångfasetterat och något som utvecklas. Det är agerande, färdigheter och berättelser som skapar samhörighet och välfärd. En del av det levande, immateriella kulturarvet är till exempel valborgsmjöd, karaoke, surdegsbakning, innovationer som främjar en hållbar framtid och färdigheter i naturen. En del av det materiella kulturarvet är till exempel byggnader, landskapsanvändning och offentlig konst. Till det digitala kulturarvet hör till exempel olika appar och plattformar, mobila spel och diskussionsforum på nätet. 

Prisutdelning i november

Nylandspriset överräcks i november vid Nylands landskapsparlament där flera hundra nyländska beslutsfattare och sakkunniga deltar varje år.

Utöver Nylands förbund består juryn av representanter för Helsingfors universitet, Yles regionalredaktion i Nyland, Kultur- och konstområdets centralorganisation KULTA rf, paraplyorganisationen SOSTE inom social- och hälsovården, Museiverket, Helsingforsregionens handelskammare samt Centret för konstfrämjande.

Nylandspriset har delats ut sedan 1982. Det första priset delades ut till författaren Eeva Joenpelto och förra gången delades priset ut till Hanna Yli-Tepsa och Johanna Almark som ökar människors medvetenhet om klimatförändringen genom musik.

Ytterligare upplysningar:

Katriina Rosavaara

Sakkunnig

+358 40 562 2314

Kulturfrågor, Nylandsdagen, Nylandspriset

Nyckelord:

Utmärkelser