Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Nylandspriset gick till Hanna Yli-Tepsa och Johanna Almark – Klimatarbete genom musik

Johanna Almark ja Hanna Yli-Tepsa

Johanna Almark och Hanna Yli-Tepsa på Red Carpet -galans röda matta (bild: Tarja Haili).

Hanna Yli-Tepsa och Johanna Almark ökar människors medvetenhet om klimatförändringen genom musik. Detta särpräglade, värdefulla arbete resulterade i Nylandspriset 2023. Priset tilldelades för stora projekt som kreativt har genomförts med hjälp av frivilliga och som har engagerat en stor grupp människor, allt från barn till äldre, kring denna viktiga fråga. Yli-Tepsa är rapartist, producent och pedagog, Almark för sin del är tonsättare och kapellmästare.

Prissumman, som Nylands förbund står för och som ska användas för fortsatt utveckling av verksamheten, uppgår till 5 000 euro, och den överlämnades till pristagarna torsdagen den 25 augusti vid en galakväll i samband med Red Carpet-festivalen i Hyvinge.

Nylandsprisets tema var denna gång ”Kreativa Nyland”. Enligt prisjuryn kan Yli-Tepsas och Almarks musikaliska samarbete anses vara kreativ klimatkonst.

– Samarbetet har bestått av en kontinuerlig kreativ verksamhet för klimatet i form av konserter och musikvideor. Inte ens coronatiden satte stopp på klimatmusiken eller arbetssättet som går ut på att skapa tillsammans i grupp. Samarbetet mellan Yli-Tepsa och Almark präglas av ett exceptionellt öppet sätt att ge alla möjlighet att delta oavsett färdighetsnivå. Även samarbetet mellan olika yrkesgrupper och människor i olika åldrar har varit värdefullt, motiverade juryn sitt val.

Enligt prisjuryn kan Yli-Tepsas och Almarks musikaliska samarbete anses vara kreativ klimatkonst.

Enligt pristagarna är konst som bäst när den genomsyrar samhället, och med hjälp av konsten kan man berätta, höra och förstå stora teman samt saker som skakar känslor.

– För tillfället har världsmedborgare flera bekymmer. I bästa fall lindrar konstens metoder ångest och ger framtidstro och är ett verktyg för handlingar och aktivism när det gäller att bygga en bättre framtid, säger Yli-Tepsa.

Musiken förmedlar klimatmedvetenhet, hopp och handlingar

Intresset för att stävja klimatförändringen var en sak som förenade pristagarna år 2019. Då gjorde de en musikvideo för att uppmuntra unga som är oroade över klimatfrågor samt höll en orkester- och körföreställning med över hundra frivilliga i Månsasgården som leddes av Almark. Föreställningen var också ett startskott för gruppen Biolapset som rappar för klimatet och som Yli-Tepsa började leda.

Gruppen Biolapset, som består av barn och unga från Kasberget, har visat hur barnens röst i natur- och klimatfrågor hörs av såväl allmänheten som beslutsfattarna. Gruppen blev känd bland allmänheten år 2020 då gruppen fick uppträda på Slottsbalen på inbjudan av presidentparet. Barnens egen rapsång om klimat var en succé. Biolapset har tagit sig an klimatutmaningen också som programledare och podcastgäster.

Almark har också varit den konstnärliga ledaren för kampanjen Climate Aid Finland som kombinerar konst, vetenskap och ett sätt som går ut på att skapa tillsammans i grupp. Kampanjens huvudevenemang var en temakonsert som visade att musiken visar kraften av samarbete och gemenskap. Bland 150 frivilliga orkesterspelare och körmedlemmar fanns yrkesmusiker och deras elever samt amatörer i olika åldersgrupper.

– När en sådan gemenskap musicerar tillsammans, förmedlar musikens kraft ett budskap om mänsklighet, skönhet, historia och framtid. Denna upplevelse gav hopp om att människor tillsammans kan åstadkomma stora saker. I en kör och orkester är en enskild röst viktig, och på samma sätt spelar också var och ens handlingar en stor roll i klimatarbetet, påminner Almark.

Med hjälp av kampanjen Climate Aid samlade man in över 82 000 euro för plantering av träd och nästan 11 500 euro för återställande av myrmarker.

I en kör och orkester är en enskild röst viktig, och på samma sätt spelar också var och ens handlingar en stor roll i klimatarbetet.

Förra året gjordes klimatmusikvideon Yes we all need hope som ett samarbetsprojekt med över 150 musiker och körmedlemmar. Sångens huvudbudskap fick sin inspiration av Greta Thunbergs ord om att det vi behöver mer än hopp är handling. Det exceptionella verket är en kombination av bland annat jojk, rap och flera olika språk.  Bland dem som uppträder finns flera toppartister inom opera-, rap- och popmusik. Videon är kopplad till utmaningskampanjen #naytatekosi.

Yli-Tepsas och Almarks nyaste verk heter Laulu niin kuin huomen som fick sitt uruppförande i maj 2022. Yli-Tepsa har gjort orden till sången som har komponerats av Almark. Sången sjungs av Biolapset. Man håller på att göra en musikvideo om sången. 

Lång tradition bakom Nylandspriset

Nylands förbund och dess föregångare har redan i över fyrtio år valt pristagarna till Nylandspriset. Av pristagaren förutsätts att denna med sin egen verksamhet eller innovation har främjat utvecklingen av Nyland, förbättrat nylänningarnas livskvalitet eller berikat den lokala identiteten. Priset kan tilldelas en person eller aktör. Prisets tema byts årligen.

En expertjury utser vinnaren utifrån de förslag som nylänningarna inlämnat. I juryn medverkar Kultur- och konstområdets centralorganisation KULTA rf, Centret för konstfrämjande, Eteläsuomalainen osakunta (Södra Finlands Nation) vid Helsingfors universitet, Yles regionalredaktion i Nyland, SOSTE Finlands social och hälsa rf samt Nylands förbund.

Ytterligare upplysningar:

Rapartist, pedagog Hanna Yli-Tepsa, tfn 044 5149 199

Klimatöverkapellmästare, tonsättare Johanna Almark, tfn 040 8348 516

Nyckelord:

IlmastoPalkinnot