Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Geodatamaterial om landskapsplaner och övriga öppna data finns nu på en och samma adress 

Kartta, kännykkä ja käsi.

Regionplaneringens öppna data finns samlade på en ny webbplats. På webbplatsen kan du bekanta dig med landskapsplanen och olika teman som stöder planläggning, såsom kulturmiljöer, skyddsområden och vindkraft. Vi ger gratis tillgång till vår geodatabank för offentligt bruk.  

Webbplatsen är på finska och innehåller tre avsnitt:  

Geodata spelar en stor roll i landskapets planeringsarbete 

Nylands förbund utnyttjar och producerar geodata när förbundet planerar framtida markanvändningslösningar och utvecklingsbehov. Vi uppmuntrar också regionens kommuner och våra andra intressentgrupper till att utnyttja de öppna data som vi producerat.  

− Geodatatjänster utvecklas kontinuerligt, och vi tar gärna emot respons och kommentarer, tipsar planerare Walter Lindberg från Nylands förbund. 

Vad är geodata? 

  • Geodata är information som hänför sig till en specifik geografisk plats eller region. 
  • Med geodata kan man beskriva vilken plats, verksamhet eller företeelse som helst vars geografiska läge är känt. 
  • Geodata kan återges på karta. 
  • Kartorna innehåller en stor mängd geodata av olika slag, till exempel markreservationer, ledningsnät, trafikförbindelser, skyddsobjekt, grönförbindelser och grundvattenområden. 

Ytterligare upplysningar:

Walter Lindberg

Planerare

+358 400 413 112

Kartor, geodatatjänster och -material

Betjänar också på svenska