Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Hållbara resekedjor utreddes för första gången i västra och östra Nyland

Junaraide sekä oikealla puolella puurakennus, joka on Tammisaaren juna-asema.

I utredningen presenteras de viktigaste resekedjorna för hållbar trafik i västra och östra Nyland. Det huvudsakliga färdsättet för resekedjorna är kollektivtrafik eller cykel. Målet är att säkerställa att förhållandena för hållbar trafik och trafiksäkerhet förbättras, särskilt i dessa resekedjor.

I utredningen identifierades tre kvalitetskorridorer för hållbar trafik. Utredningen gäller kommunerna i västra och östra Nyland. Det är första gången man utreder hållbara resekedjor i detta område.

Karta över östra Nyland.
Kvalitetskorridoren i östra Nyland: Lovisa-Borgå-Söderkulla-Helsingfors.
Karta över västra Nyland.
Kvalitetskorridorerna i västra Nyland: Hangö-Ekenäs-Karis-Sjundeå-Kyrkslätt-Helsingfors samt
Lojo-Nummela-Alberga-Helsingfors / Högfors-Vichtis kyrkby-Nummela-Alberga-Helsingfors.

Fokus på kollektivtrafik och cykling

De viktigaste resekedjorna för hållbar trafik identifierades genom att prioritera dem utifrån restid, användarpotential och utsläppsminskningspotential. Resekedjorna sattes i prioritetsordning och av dem identifierades de viktigaste kvalitetskorridorerna och de viktigaste hållplatserna för kollektivtrafiken.

I utredningen betonade man vad man kan göra med infrastrukturen för att förbättra förhållandena för hållbar trafik. Målet var att säkerställa att förhållandena i fortsättningen förbättras särskilt i de viktigaste resekedjorna för hållbar trafik.

I utredningen fastställdes också de viktigaste hållplatserna för kollektivtrafiken. I östra Nyland används i dagens läge cirka 2 500 hållplatser för kollektivtrafiken och i västra Nyland cirka 2 800 hållplatser. Prioriteringar måste göras för att förbättra förhållandena.

Hållplatserna klassificerades för första gången i hållplatsklasser, vilka är terminaler, centrala knuthållplatser, livliga hållplatser och bashållplatser. Kvalitetsmål ställdes upp för hållplatser, rutter som leder till hållplatser samt anslutningsparkeringar för personbilar och cyklar. Detta bidrar till att planera åtgärder för att förbättra dem.

Mot ett hållbarare trafiksystem

Utredningen är kopplad till det nyländska trafikplaneringsarbetet. Vi svarar för utarbetandet av trafiksystemplanerna för västra och östra Nyland. De nyaste planerna är från våren 2021.

Hållbar trafik behandlas också vid projektet Smart Countryside Mobility som koordineras av yrkeshögskolan Metropolia. Inom projektet stöder man kommunerna genom att skapa koncept för mobilitetstjänster i glesbygdsområden. Nylands förbund finansierar och styr projektet. Information om projektets resultat fås nästa höst.

Nylands förbund och NTM-centralen i Nyland har tillsammans låtit göra utredningen om hållbara resekedjor i västra och östra Nyland. Även kommunerna i västra och östra Nyland, Transport- och kommunikationsverket, Trafikledsverket och HRT har deltagit i arbetet.(Du går över till annan tjänst)

Ytterligare upplysningar:

Heini Peltonen

Trafikplaneringschef

+358 40 568 7999

Förestår trafikplaneringen, styrning av trafiksystemarbetet, trafikfrågor som överskrider landskapsgränserna, logistik, trafikfrågor i Helsingforsregionen

Nyckelord:

Trafik