Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Kontaktuppgifter

Post- och besöksadress: Nylands förbund, Estersporten 2 B, 00240 Helsingfors
Så här hittar du fram

Telefon: 09 4767 411. Telefonväxeln betjänar kl. 8.30–15.45.
E-post: toimisto@uudenmaanliitto.fi
Faktureringsuppgifter
Begäran om handlingar

De anställda

Sökningen gav 85 träffar

Julia Jokelin

Sakkunnig i EU-ärenden

+32 498 16 83 03

EU:s innovations- och forskningspolitik, EU:s finansieringsprogram och kommunikation vid Helsinki EU Office

Pirjo Jokinen

Sakkunnig

+358 40 662 4918

Finansiering av projekt inom EU:s regional- och strukturpolitiska program, nationell medfinansiering av Interregprogram

Johanna Juselius

Ledande sakkunnig

+358 50 372 7062

Nationell och internationell intressebevakning

Henri Jutila

Sakkunnig

+358 44 551 4745

Geodatamaterial, -metoder och -analyser

Heikki Kallasvaara

Sakkunnig i EU-ärenden

+358 40161 6794

EU-projektberedning, programmet Horisont Europa och EU:s separata program, Smart specialisering – Förnyelse i industrin och innovativa serviceformer

Betjänar också på svenska

Joanna Kallio

Projektsakkunnig

+358 40 756 8319

Granskning och utbetalning av nationella finansieringsprojekt och teknisk finansieringsrådgivning

Hilu Kangas-Ranta

Sakkunnig i EU-ärenden

+32 49 330 1301

Kultur och kreativa sektorn, näringspolitik vid Helsinki EU Office

Simo Karetie

Projektchef

+358 40 837 5431

Nylands dal för cirkulär ekonomi

Ulla-Mari Karhu

Planeringschef

+358 44 353 3017

Landskapets samarbetsgrupp och gruppens sekretariat, välfärds- och invandringsfrågor, landsbygdsutveckling

Tarja Koistinen

Sakkunnig

+358 44 352 2070

Turism- och skärgårdsfrågor, samarbete mellan landskapets aktörer i turismbranschen, nätverkssamarbete i turismbranschen

Betjänar också på svenska