Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Kontaktuppgifter

Post- och besöksadress: Nylands förbund, Estersporten 2 B, 00240 Helsingfors
Så här hittar du fram

Telefon: 09 4767 411. Telefonväxeln betjänar kl. 8.30–15.45.
E-post: toimisto@uudenmaanliitto.fi
Faktureringsuppgifter
Begäran om handlingar

De anställda

Sökningen gav 86 träffar

Ari Lainevuo

Forskningschef

+358 50 363 1657

Smart specialisering - Människornas stad, Snabba bredbandsnät, Nylands förbunds informationstjänster, reformering av statens service- och lokalnät

Anne Laitinen

Projektchef

+358 40 154 7412

Stöd till reformen av arbets- och näringstjänsterna, AN-tjänster 2024 Nyland-projektet

Tanja Lamminmäki

Miljösakkunnig

+358 41 536 2763

Konsekvensbedömning, naturtillgångar, marksubstanser och vattenärenden. Områdesansvar vid planläggningen: Askola, Borgnäs, Borgå, Hyvinge, Kervo, Lappträsk, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Pukkila, Sibbo, Träskända och Tusby

Janne Leino

Direktör, Helsinki EU Office

+32 4755 30 223

Ansvarig ledare för Helsinki EU Office

Betjänar också på svenska

Anni Levonen

Grafisk planerare

+358 44 328 1553

Grafisk formgivning, förbundets visuella framtoning

Walter Lindberg

Planerare

+358 400 413 112

Kartor, geodatatjänster och -material

Betjänar också på svenska

Johanna Loima

Projektplanerare

+358 40 350 9702

Stöd- och sakkunniguppgifter i anslutning till AKKE-finansiering samt inom övrig projektförvaltning

Mariikka Manninen

Landskapsplanearkitekt

+358 40 721 4747

Region- och samhällsstruktur, hållbar förvaltning av tillväxt, resurser och attraktionsfaktorer i miljön. Områdesansvar vid planläggningen: Askola, Borgnäs, Borgå, Hyvinge, Kervo, Lappträsk, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Pukkila, Sibbo, Träskända och Tusby

Ilona Mansikka

Planläggningschef

+358 40 524 9186

Utveckling av planläggningsprocessen på landskapsnivå, Nylandsplanen 2050. Områdesansvar vid planläggningen: Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda. Regionplaneringsdirektör Paula Autioniemis ställföreträdare

Tiina Marjeta

Sakkunnig

+358 40 182 1252

Finansiering av projekt inom EU:s regional- och strukturpolitiska program

Betjänar också på svenska

Viola Mickos

Information Officer

+358 45 133 5854

Central Baltic Contact Point, Central Baltic-programmets kommunikation

Betjänar också på svenska

Susan Neiro

Translator

+358 40 779 5462

Översättningstjänster, finska-svenska-finska, finska-engelska-finska, förbundets terminologi

Betjänar också på svenska

Kristiina Nymark

Bokförare

+358 40 142 6767

Bokföring, ekonomiförvaltning i anslutning till projekt

Betjänar också på svenska

Nina Pakarinen

Sakkunnig i projektverksamhet

+358 40 579 7838

Utveckling av projektverksamheten, förestår projektportföljen

Aleksi Partanen

Organisationsutvecklare, familjeledig

Digitala arbetssätt, arbetsplatsutveckling

Heini Peltonen

Trafikplaneringschef

+358 40 568 7999

Förestår trafikplaneringen, styrning av trafiksystemarbetet, trafikfrågor som överskrider landskapsgränserna, logistik, trafikfrågor i Helsingforsregionen

Ville Pernaa

Sakkunnig

+358 40 773 4404

Finansiering av projekt inom EU:s regional- och strukturpolitiska program

Maria Puotiniemi

Organisationsutvecklare

+358 40 358 7759

Digitala arbetssätt, arbetsplatsutveckling

Tanja Pylväs

Assistent

+358 45 203 8449

Stöduppgifter i anslutning till förtroendevaldaförvaltningen, mötesarvoden för förtroendevalda

Kaarina Rautio

Planeringschef

+ 358 46 858 8890

Samhällsteknisk försörjning, havsplanering