Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Kontaktuppgifter

Post- och besöksadress: Nylands förbund, Estersporten 2 B, 00240 Helsingfors
Så här hittar du fram

Telefon: 09 4767 411. Telefonväxeln betjänar kl. 8.30–15.45.
E-post: toimisto@uudenmaanliitto.fi
Faktureringsuppgifter
Begäran om handlingar

De anställda

Sökningen gav 86 träffar

Päivi Tuhkanen

Ekonomi- och personalassistent

+358 40 775 8464

Inköps- och försäljningsreskontra, stöduppgifter inom personalförvaltningen

Rosa Tuomi

Sakkunnig

+358 50 563 0375

Framsynsarbete, utbildningspolitik, Nylandsprogrammet

Pia Tynys

Ledande sakkunnig i klimatfrågor

+358 40 149 2244

Nylands klimatarbete, grön omställning, Färdplan för ett klimatneutralt Nyland

Eero Venäläinen

Tf direktör, regionutveckling

+358 40 525 1944

Förestår regionutvecklingsarbetet, ställföreträdare för landskapsdirektör Tuija Telén

Venla Virkamäki

Sakkunnig i EU-ärenden

+358 40 619 4133

Utveckling av nyländsk forskning och innovation samt internationell marknadsföring, Strategin för smart specialisering, EU-samarbete

Tiina Öhman

Assistent

+358 40 534 4519

Evenemangsarrangemang, Landskapsparlamentet