Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Kontaktuppgifter

Post- och besöksadress: Nylands förbund, Estersporten 2 B, 00240 Helsingfors
Så här hittar du fram

Telefon: 09 4767 411. Telefonväxeln betjänar kl. 8.30–15.45.
E-post: toimisto@uudenmaanliitto.fi
Faktureringsuppgifter
Begäran om handlingar

De anställda

Sökningen gav 86 träffar

Johanna Juselius

Ledande sakkunnig

+358 50 372 7062

Nationell och internationell intressebevakning

Henri Jutila

Sakkunnig

+358 44 551 4745

Geodatamaterial, -metoder och -analyser

Sampsa Järvenpää

Office Manager

+32 49 991 7835

Helsinki EU Offices förvaltning, evenemang, besök och ledningens stöd

Heikki Kallasvaara

Sakkunnig i EU-ärenden

+358 40161 6794

EU-projektberedning, programmet Horisont Europa och EU:s separata program, Smart specialisering – Förnyelse i industrin och innovativa serviceformer

Betjänar också på svenska

Joanna Kallio

Projektsakkunnig

+358 40 756 8319

Granskning och utbetalning av nationella finansieringsprojekt och teknisk finansieringsrådgivning

Hilu Kangas-Ranta

Sakkunnig i EU-ärenden

+32 49 330 1301

Kultur och kreativa sektorn, näringspolitik vid Helsinki EU Office

Simo Karetie

Projektchef

+358 40 837 5431

Nylands dal för cirkulär ekonomi

Ulla-Mari Karhu

Planeringschef

+358 44 353 3017

Landskapets samarbetsgrupp och gruppens sekretariat, sysselsättnings-, välfärds- och invandringsfrågor, landsbygdsutveckling

Antti Kettunen

Sakkunnig i kommunikation

+358 40 647 4804

Stöd till reformen av arbets- och näringstjänsterna, kommunikation kring AN-tjänster 2024 Nyland-projektet

Tarja Koistinen

Sakkunnig

+358 44 352 2070

Turism- och skärgårdsfrågor, samarbete mellan landskapets aktörer i turismbranschen, nätverkssamarbete i turismbranschen

Betjänar också på svenska

Wilhelmiina Koivuniemi

Sakkunnig i EU-ärenden

+32 4 9289 0076

Miljö- och klimatpolitik, Helsinki EU Office

Betjänar också på svenska

Hanne Koljonen

Ledningens assistent

+358 40 552 3152

Landskapsdirektör Tuija Teléns assistent, Teléns mötesbokningar

Päivi Komsi-Karppi

Projektkoordinator

+358 40 554 5577

Kulturfrågor, Nylands Kulturmarknad-projekt

Betjänar också på svenska

Heidi Koponen

Landskapsplanearkitekt

+358 44 555 2342

Internationella nätverk inom regionplaneringen. Områdesansvar vid planläggningen: Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Nurmijärvi, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.

Rosa Kotoaro

Sakkunnig i EU-ärenden

+32 4901 11 659

EU:s utbildningspolitik vid Helsinki EU Office

Pasi Kouhia

Sakkunnig

+358 40 660 5030

Trafiksystemplaner, trafikmodeller och ny teknologi inom trafiken, öst- och västnyländska trafikfrågor

Leila Kylliäinen

Sakkunnig i EU-ärenden

+32 499 50 04 49

Digitalisering samt hälso- och välfärdspolitik i Helsinki EU Office

Inka Kytö

Landskapsplanearkitekt

+358 40 715 3782

Konsekvensbedömning. Områdesansvar vid planläggningen: Askola, Borgnäs, Borgå, Hyvinge, Kervo, Lappträsk, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Pukkila, Sibbo, Träskända och Tusby

Hanna Laaksonen

Sakkunnig

+358 40 574 8930

Finansiering av projekt inom EU:s regional- och strukturpolitiska program, ekosystemavtal

Salla Lahtinen

Projektchef

+358 40 154 6871

Canemure-projektets regionala samordnare, stävjande av klimatförändringen