Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Kontaktuppgifter

Post- och besöksadress: Nylands förbund, Estersporten 2 B, 00240 Helsingfors
Så här hittar du fram

Telefon: 09 4767 411. Telefonväxeln betjänar kl. 8.30–15.45.
E-post: toimisto@uudenmaanliitto.fi
Faktureringsuppgifter
Begäran om handlingar

De anställda

Sökningen gav 85 träffar

Jaana Eskola

Projektchef

+358 40 182 4893

Kreativa branscher, klimatförändring

Riitta Güner

Betalningssakkunnig

+358 40 162 7311

Stödbetalning till och verifiering av projekt inom EU:s regional- och strukturpolitiska program, utbetalning av nationell medfinansiering av Interregprogram

Simo Haanpää

Sakkunnig i klimatfrågor, arbetsledig

+358 50 525 5706

Stävjande av och anpassning till klimatförändringen, Canemure-projektets regionala samordnare

Eija Hasu

Landskapsplanearkitekt

+358 40 556 0238

Kulturmiljöer. Områdesansvar vid planläggningen: Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis

Betjänar också på svenska

Johannes Herala

Sakkunnig

+358 44 365 1988

Nylands utveckling på regional nivå, kommunal och regional ekonomi, omvärldsanalyser, separata utredningar

Tiina Huotari

Programdirektör

+358 400 418 029

EU-finansiering av regional- och strukturpolitik, kontroll och nationell medfinansiering av Interregprogram

Jukka Hynninen

Dataadministrationschef

+358 44 299 0464

Dataadministration, ekonomiförvaltning, lokaltjänster

Henna Hyytiä

Sakkunnig

+358 40 149 5378

Framsyn, scenariearbete, utbildningspolitik

Betjänar också på svenska

Tiia Hämäläinen

Translator

+358 40 964 4168

Översättningstjänster, finska-svenska-finska, förbundets terminologi

Betjänar också på svenska

Jonna Härmä

Praktikant

+32 4999 17 836

Helsinki EU Offices kommunikation