Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Kontaktuppgifter

Post- och besöksadress: Nylands förbund, Estersporten 2 B, 00240 Helsingfors
Så här hittar du fram

Telefon: 09 4767 411. Telefonväxeln betjänar kl. 8.30–15.45.
E-post: toimisto@uudenmaanliitto.fi
Faktureringsuppgifter
Begäran om handlingar

De anställda

Sökningen gav 83 träffar

Sakari Saarinen

Sakkunnig

+358 40 637 5934

Internationella trafikfrågor, trafikens miljökonsekvenser, projektförvaltning och finansieringsprogram, Scandria Alliance, drönare

Petra Salmi

Planerare för ärendehantering

+358 44 565 7579

Registratorstjänster, ärendehantering och arkivering, verkställighet av beslut, rådgivning i fråga om e-tjänster

Betjänar också på svenska

Satu Salo-Jouppila

Sakkunnig i kommunikation

+358 40 635 1319

Kommunikation angående Nylandsprogrammet, klimatarbete och statistik

Pipsa Salolammi

Sakkunnig

+358 40 592 7554

Nylands dal för cirkulär ekonomi, samhällsrelationer

Betjänar också på svenska

Kaisa Seppänen

Planerare

+358 40 527 5316

Nylands dal för cirkulär ekonomi

Liisa Setälä

Förvaltningschef

+358 40 1681 989

Stöd för ledningen och beslutsfattandet, upphandlingsärenden och avtal, informationshantering, dataskyddsombud. Ställföreträdare för tf. förvaltningsdirektör Inka Tikkanen.

Salla Siivonen

Projektchef

+358 40 156 3793

VILKKU-projektet, anpassning till klimatförändringen

Suvi Silvennoinen

Sakkunnig

+358 40 195 5420

Nylandsplanen 2050, delaktighet, växelverkan och kommunikation i anslutning till landskapsplanerna, havsplanering. Områdesansvar vid planläggningen: Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Nurmijärvi, Raseborg, Sjundeå och Vichtis

Maria Sirviö

Miljö- och klimatsakkunnig

+358 40 612 7909

Skogens mångbruk och kolbindning i anslutning till naturens mångfald och klimatförändring

Mia Sorri

Teknisk projektsakkunnig

+358 40 773 1998

AN-tjänster 2024 Nyland-projektet, sakkunniguppgifter inom projektförvaltningen

Miranda Sundholm

Projektchef

+358 40 658 3384

Projektet We Make Transition, Baltic Sea Region-programmets nationella kommunikation

Betjänar också på svenska

Jouni Suominen

Sakkunnig

+358 40 543 5951

Uppföljning av landskapsplanen, MBT-uppföljning (Kuuma-kommunerna). Områdesansvar vid planläggningen: Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda

Tero Suursalmi

Jurist

+358 50 569 3391

Juridiska ärenden och avtalsadministration, riskhantering

Janne Tamminen

Sakkunnig

+358 50 558 6303

Internationella nätverk, Nylands valberedningskommitté

Betjänar också på svenska

Antti Taronen

Sakkunnig

+358 40 507 9998

Finansiering av projekt inom EU:s regional- och strukturpolitiska program, nationell medfinansiering av Interregprogram

Betjänar också på svenska

Tuija Telén

Landskapsdirektör

+358 40 801 6009

Förestår förbundets verksamhet, ekonomi och förvaltning, beredning av ärenden för behandling i landskapsstyrelsen

Betjänar också på svenska

Mötesbokningar: assistent Hanne Koljonen, tfn +358 40 552 3152

Inka Tikkanen

Förvaltningsdirektör

+358 40 554 5538

Förestår den allmänna förvaltningen samt ekonomi- och personalförvaltningen, stöd för beslutsfattandet, Nylands förbunds strategi

Betjänar också på svenska

Päivi Tuhkanen

Ekonomi- och personalassistent

+358 40 775 8464

Inköps- och försäljningsreskontra, stöduppgifter inom personalförvaltningen

Rosa Tuomi

Sakkunnig

+358 50 563 0375

Framsynsarbete, utbildningspolitik, Nylandsprogrammet

Pia Tynys

Ledande sakkunnig i klimatfrågor

+358 40 149 2244

Nylands klimatarbete, grön omställning, Färdplan för ett klimatneutralt Nyland