Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Landskapen: Vid eventuell revidering av lagen om områdesanvändning ska en smidig och kostnadseffektiv planering tryggas 

Finlands landskap tar ställning till lagen om områdesanvändning och vädjar till den kommande regeringen att utgångspunkten för den eventuella lagreformen ska vara att uppdatera och komplettera den nuvarande, välfungerande lagen. Målet ska vara en smidig och kostnadseffektiv planering. Landskapens ställningstagande har lämnats till regeringsförhandlarna.

Om denna lagreform genomförs, ska den basera sig på verkliga, identifierade behov och utmaningar samt på testad rättspraxis. I reformen ska man fokusera på att göra planläggningen smidigare och effektivare inom det nuvarande planeringssystemet, konstaterar landskapen i ställningstagandet. Så är det också möjligt att i snabb takt främja de investeringar och projekt som den gröna omställningen förutsätter.

När det gäller totalreformen av markanvändnings- och bygglagen har riksdagen redan godkänt bygglagen och lagen om datasystemet för den byggda miljön. Av denna helhet är endast lagen om områdesanvändning den lag som inte har reformerats.

I reformen ska man fokusera på att göra planläggningen smidigare och effektivare inom det nuvarande planeringssystemet.

Landskapsplanen ska stärkas som ett smidigt planeringsverktyg

Landskapsplanens ställning ska förstärkas genom lagreformen, inte försvagas. Landskapsplanen är den enda plannivån i en stor del av Finland. Den är ett smidigt planeringsverktyg som möjliggör ny markanvändning, sammanjämkar konflikter mellan intressen och möjliggör till exempel projekt inom grön omställning.

Genom landskapsplaner löser man svåra frågor kring områdesanvändning som överskrider kommungränserna och till och med landskapsgränserna. Dessa frågor är sådana som enskilda kommuner inte kan lösa inom ramen för sin behörighet. Kommunernas resurser för planering av markanvändningen varierar stort, och landskapsplanen är ett planeringsverktyg som balanserar denna obalans.

Landskapsplanens ställning ska förstärkas genom lagreformen, inte försvagas.

Tillgång till planeringspersonal får inte vara flaskhals

För att planera markanvändningen och bereda utredningar och beslut finns det för närvarande inte tillräckligt med personal i kommuner, landskap, hos staten eller i konsultföretag. Man ska i brådskande takt hitta lösningar för detta problem, kräver landskapen i ställningstagandet.

I landskapen finns det en allvarlig oro för tillgången på kompetent arbetskraft, för personalfrågan är en stor flaskhals med tanke på att göra planeringsprocesserna smidigare.

Dessutom sammanfattar landskapen i ställningstagandet att reformen av lagstiftningen om planläggning, riksomfattande mål för områdesanvändningen och planeringssystem ska föras vidare i ett tätt samarbete med sakkunniga inom planläggning i kommuner och landskap så att man respekterar den regionala och kommunala demokratin.(Öppnas i nytt fönster)

Ytterligare upplysningar:

Ilona Mansikka

Planläggningschef

+358 40 524 9186

Utveckling av planläggningsprocessen på landskapsnivå, Nylandsplanen 2050. Områdesansvar vid planläggningen: Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda. Regionplaneringsdirektör Paula Autioniemis ställföreträdare