Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Artikel

Landskapsdirektör Tuija Telén eftersträvar starkt samarbete och har vision om Nylands framtid

Tuija Telén, som inledde sitt uppdrag som Nylands landskapsdirektör för ett par veckor sedan, berättar om sina syner på framtiden gällande landskapet och Nylands förbund. Hon betonar Nylands styrkor, såsom dess internationella grepp, kompetensnätverk och regionens vikt, och ser Nylands förbunds roll som en stark samordnare av samarbetet i landskapet. Sig själv beskriver Télen som en pragmatisk ledare som föredrar en öppen dialog och tydliga verksamhetslinjer.

Sakkunnigorganisation och internationalism lockade till uppdraget som landskapsdirektör

Tuija Telén berättar att de fem senaste åren som stadsdirektör i Högfors och de tidigare drygt tio åren på Tammerfors stad där hon jobbade med närings- och innovationsfrågor har skapat en stadig grund för uppdraget som Nylands landskapsdirektör. Hon lyfter fram sina tidigare erfarenheter av internationell verksamhet och ledning av en sakkunnigorganisation, som hon anser vara centrala element även i Nylands förbunds verksamhet.

Telén berättar att hon sökte uppdraget som landskapsdirektör eftersom hon insåg att uppdraget ger henne möjlighet att i allt större utsträckning förverkliga sin passion som en ledare och skapare av samarbete.

– Själv är jag en människa med fötterna på jorden och händerna i lera. Tack vare min bakgrund som ingenjör är jag också mycket pragmatisk och sakorienterad, säger Telén.

Den nya landskapsdirektören berömmer mycket Nylands styrkor, såsom dess internationella grepp, kompetensnätverk, innovationsekosystem och regionens betydelse som ett lokomotiv för hela Finland. Hon anser å andra sidan att Nylands styrkor också skapar en utmaning, särskilt när det gäller regionens storlek och kommunernas olikhet. Hon betonar dock att förståelsen om dessa utmaningar är en nyckel till att lösa dem.

Enligt Telén ligger Nylands viktigaste internationella samarbetspartner i Europa, särskilt i Centraleuropa och Östersjöområdet, men hon konstaterar också att man inte bör glömma Bryssel och EU. Dessutom lyfter hon fram andra metropolområden som Nylands viktiga internationella partner.

– Allt som allt är den internationella verksamheten ett livsvillkor för Nyland, påminner Telén.

Landskapets strategiska prioriteringar är som de ska

Tuija Telén anser att Nylands förbunds strategi är mycket lyckad och att det inte finns något behov av kursändring.

– Nylandsprogrammet ger oss tydliga strategiska riktlinjer och målsättningar, och jag tycker om att programmet har en så tydlig fokus. I det rådande läget ser jag inget behov av att ändra kurs. Vi har en vision och mission samt befintliga, mycket tydliga mål för verksamheten, som man också förbundit sig till i nätverkssamarbete, säger Telén.

Hon förstår värdet och betydelsen av intressentgrupper och betonar Nylands förbunds roll som en aktör som främjar och också samordnar nätverkssamarbetet. Enligt landskapsdirektören löper samarbetet smidigt när alla aktörer har en gemensam syn på framtiden och var och en förstår sin egen roll i att främja målen. 

Telén tror att hennes bakgrund som en stadsdirektör i Nyland också ger goda förutsättningar för att förstå och beakta de nyländska kommunernas behov. Hon betonar att hon vill främja samarbetet med kommunerna.

Rötter i Nyland

Högfors är Tuija Teléns barndomslandskap. Både mammans och pappans släkt kommer från Nyland och både mor- och farföräldrarna bodde i Lojo. Att vara nylänning betyder mycket för henne, för hon och hennes familj har bott långa perioder utomlands. Under dessa tider var Högfors deras bas i Finland.

När Telén blir tillfrågad om hennes favoritställen i Nyland kommer svaret snabbt.

– Det första jag tänker på är Högfors fantastiska naturstigar, för jag får energi från skogar och natur. Jag vill nämna två ställen: Vindskyddet i Pitkälänkoski invid Svartån samt Myllypuisto och landskapet invid Myllykoski alldeles i närheten av mitt hem, berättar Telén.

Enligt Telén är hennes dominerande karaktärsdrag en stark positiv attityd och tro på att saker löser sig. Av hennes aktiva och energiska grepp i arbetet men även på fritiden berättar hennes planer om att köra med motorcykel från Högfors till arbetsplatsen i Böle nästa sommar.

Kontaktuppgifter:

Tuija Telén

Landskapsdirektör

+358 40 801 6009

Förestår förbundets verksamhet, ekonomi och förvaltning, beredning av ärenden för behandling i landskapsstyrelsen

Betjänar också på svenska

Mötesbokningar: assistent Hanne Koljonen, tfn +358 40 552 3152

Nyckelord:

Internationalism