Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Landskapsstyrelsen 21.11: Uppdatering av Färdplan för ett klimatneutralt Nyland

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 21 november. Styrelsen antecknade uppdateringen av utgångsuppgifterna och riktlinjerna för Färdplan för ett klimatneutralt Nyland 2030 för kännedom. Den uppdaterade färdplanen ges landskapsfullmäktige för kännedom i december. I samband med godkännandet av Nylandsprogrammet skärptes Nylands klimatneutralitetsmål till år 2030. Även de färska utsläppsuppgifterna har beaktats.

Dessutom beslutade styrelsen att föreslå landskapsfullmäktige att landskapsfullmäktige godkänner förbundets budget för år 2023 samt verksamhets- och ekonomiplan för åren 2023–2025.

Alla ärenden godkändes i enlighet med föredragningslistan.

Ärenden vid sammanträdet och länkar till förslagen på föredragningslistan (på finska):

Uppdatering av utgångsuppgifterna och riktlinjerna för Färdplan för ett klimatneutralt Nyland för kännedom(Du går över till annan tjänst)

Godkännande av budgeten för år 2023 samt godkännande av verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2023–2025 (till fullmäktige)(Du går över till annan tjänst)

Direktörsutlåtanden(Du går över till annan tjänst)

Inrättande av projektet Interreg-förvaltningen 2021–2027(Du går över till annan tjänst)

Inrättande av projektet AURA tekniskt stöd 2021–2027(Du går över till annan tjänst)

Bedömning av organisationen och verksamhetsmodellen vid Nylands förbunds byrå(Du går över till annan tjänst)

Beviljande av avsked från uppdraget som ledamot i landskapsstyrelsen (Elin Blomqvist-Valtonen) och val av ny ledamot(Du går över till annan tjänst)

Byte av ersättare i landskapets samarbetsgrupp:(Du går över till annan tjänst) Saara Kuittinen-Kärkkäinen i stället för Ilmari Lastikka(Du går över till annan tjänst)

Ärenden för kännedom(Du går över till annan tjänst)

Sammanträdesdatum för kännedom(Du går över till annan tjänst)

Ytterligare upplysningar:

Ordförande Markku Markkula, markku.markkula@aalto.fi, tfn 050 464 2455

Protokollförare:

Inka Tikkanen

Förvaltningsdirektör

+358 40 554 5538

Förestår den allmänna förvaltningen samt ekonomi- och personalförvaltningen, stöd för beslutsfattandet, Nylands förbunds strategi

Betjänar också på svenska