Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Landskapsstyrelsen 22.3: Utlåtande om förslaget till underjordisk generalplan för Helsingfors

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 22 mars med fjärranslutning. Styrelsen godkände ett utlåtande med anledning av förslaget till underjordisk generalplan för Helsingfors samt förbundets verksamhetsberättelse och bokslut för år 2020.

Landskapsstyrelsen beslutade att bevilja ett projekt UKKE-finansiering för hållbar tillväxt och livskraft.

En UKKE-ansökan ströks från föredragningslistan. I övrigt fattades besluten i enlighet med förslagen på föredragningslistan.

Mötesärenden:

Utlåtande om förslaget till underjordisk generalplan för Helsingfors

Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)(på finska)

Godkännande av Nylands förbunds verksamhetsberättelse och bokslut för år 2020

Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Finansieringsbeslut gällande Stöd för hållbar tillväxt och livskraft i Nyland (UKKE); ELOSSA! Stimulans av den kreativa sektorn och vårdhem genom gemensamt utvecklingsarbete; yrkeshögskolan Laurea (Laurea-ammattikorkeakoulu Oy)

Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Hållbar tillväxt och livskraft i Nyland (UKKE)-finansieringsbeslut; Touchless Travel Helsinki-Vantaa – Världens mest hälsosäkra flygplats; yrkeshögskolan Haaga-Helia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy)

Föredraganden strök ärendet från föredragningslistan 

Hållbar tillväxt och livskraft i Nyland (UKKE)-finansieringsbeslut; Co/Stage – Common skills for stages; yrkeshögskolan Metropolia (Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy)

Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Hållbar tillväxt och livskraft i Nyland (UKKE)-finansieringsbeslut; Liikkuva Hyvinkää; Tahko Pesis Oy

Länk till förslaget(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Genomförandeplan för Nylandsprogrammet 2.0 och finansieringsplan för strukturfondsprogrammet åren 20212022 för kännedom

Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Projektet samarbetsnätverket för Helsingfors-Vanda flygplats tillgänglighet och flygtrafiks (Avia-nätet) verksamhetsöversikt för kännedom

Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Nylands förbunds personalberättelse för år 2020 för kännedom

Länk till förslaget(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Direktörsutlåtanden

Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Nylands förbunds webbtjänst förnyas: Delegering av landskapsstyrelsens befogenheter till landskapsdirektören i enlighet med förvaltningsstadgan

Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Mötesdatum för kännedom

Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Upplysningar:

Ordförande Markku Markkula, tfn 050 464 2455

Inka Tikkanen

Förvaltningsdirektör

+358 40 554 5538

Förestår den allmänna förvaltningen samt ekonomi- och personalförvaltningen, stöd för beslutsfattandet, Nylands förbunds strategi

Betjänar också på svenska