Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Landskapsstyrelsen 28.2: Utlåtanden om program för deltagande och bedömning för Helsingforsplaner

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 28 februari. Styrelsen gav utlåtanden till Helsingfors stad om program för deltagande och bedömning som gäller delgeneralplanerna för Viksstranden–Lahtisleden, Östersundom och Västerledens omgivning.

I utlåtandena konstateras att planerna är förenliga med landskapsplanerna och bildar en god utgångspunkt för planarbetet.

Under ärendena för kännedom gjordes ett tillägg om de ärenden som föredraganden lyfte fram vid sammanträdet.

Nylands scouter besökte landskapsstyrelsens möte i Böle och överlämnade en ryggsäck med klimatinnehåll till styrelsens ordförande Markku Markkula. Ryggsäcken var fylld med ungas tankar, frågor och idéer om en mer hållbar framtid. I ryggsäcken finns ett eget klimathäfte till varje medlem i landskapsstyrelsen. 

Ärenden vid sammanträdet och länkar till förslagen (på finska):

Utlåtande: Helsingfors, delgeneralplan för Viksstranden–Lahtisleden, program för deltagande och bedömning

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Utlåtande: Helsingfors, delgeneralplan för Östersundom, program för deltagande och bedömning

> Länk till förslaget(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Utlåtande: Helsingfors, delgeneralplan för Västerledens omgivning, program för deltagande och bedömning

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Direktörsutlåtanden

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

EU-projektberedningsstöd 2021

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Ärenden för kännedom

Under ärendena för kännedom gjordes ett tillägg om de ärenden som föredraganden lyfte fram vid sammanträdet:

> Länk till förslaget(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Publikationer som har färdigställts

> Länk till förslaget(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Rättegång i fråga om anställningstvist

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Sammanträdesdatum för kännedom

> Länk till förslaget (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) 

Ytterligare upplysningar:

Ordförande Markku Markkula, markku.markkula@aalto.fi, tfn 050 464 2455
Protokollförare, förvaltningsdirektör Inka Tikkanen, inka.tikkanen@uudenmaanliitto.fi, tfn 040 554 5538

Nyckelord:

Beslutsfattande