Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Ny färdplan ger nyländska FoUI-aktörer stegmärken mot den europeiska spetsen

För att stärka Nylands forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FoUI) bör man fastställa gemensamma mål, förtydliga den regionala FoUI-verksamhetsmodellen, stärka EU-påverkan, förbättra stödtjänster och öka Nylands attraktionskraft som en FoUI-miljö. Mål och åtgärder har identifierats i den nyss publicerade Nylands färdplan för FoUI-verksamhet på EU-nivå.

Landskapet Nyland har satt upp ett mål om att bli Europas mest innovativa region senast år 2030. Målet är att öka satsningarna på forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) till fem procent av landskapets bruttonationalprodukt.

– Nyland riktar blicken starkt mot den internationella FoUI-verksamheten. Landskapet har för avsikt att öka medlen som fås från direkta EU-finansieringsprogram samt att stärka nätverksbildning med andra regioner och aktörer inom FoUI-verksamhet, berättar Nylands landskapsdirektör Tuija Telén.

I färdplanen fastställs regionens styrkor och metoder att främja forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet med hjälp av toppkluster och kompetens. Färdplanen, som har utarbetats i samarbete med Spinverse och MDI, erbjuder konkreta metoder att öka FoUI-verksamheten på EU-nivå i Nyland.

Nyland riktar blicken starkt mot den internationella FoUI-verksamheten.

Globala utmaningar kan lösas i Nyland

Även om EU-finansieringen i euro utgör en liten del av organisationernas satsningar på forsknings- och utvecklingsverksamhet, har dess betydelse ökat under de senaste åren. Nylands FoUI-aktörer har haft framgång i konkurrensen om finansiering från programmet Horisont Europa som har beviljats särskilt till Teknologiska forskningscentralen VTT, Helsingfors universitet och Aalto-universitetet.

Nylands FoUI-aktörer har haft framgång i konkurrensen om finansiering från programmet Horisont Europa.

Som väsentliga delområden för Nylands forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet betonas bioekonomi och cirkulär ekonomi, energiproduktion, hälso- och välfärdsbranschen samt applikationer inom kvantteknik och artificiell intelligens. Dessa väsentliga delområden återspeglar regionens styrkor och svarar på globala utmaningar.

Dessutom är det viktigt att lyfta fram FoUI-spetskompetenskluster gällande styrkorna, som bör stärkas och utnyttjas vid den regionala marknadsföringen. I spetskompetensklustren förenas arbete i internationellt erkända forskningsgrupper, universitetsutbildning, forskningsinfrastrukturer samt företagens närvaro. Bland dessa framhävs särskilt området Otnäs-Kägeludden. Dessutom vill man lyfta fram starka nyländska verksamhetssätt: verksamhet i innovationsekosystem och uppstartskultur.

Satsningar på ökat finansiellt utbyte och samarbete

I Nyland lönar det sig att satsa på tydliga gemensamma mål, till exempel på att fördubbla det finansiella utbytet från EU senast år 2030 samt på det samarbete som stöder det.

– Europas mest innovativa region Storköpenhamn ger oss inspiration, för där sker samarbetet och samordningen på olika nivåer mellan olika FoUI-aktörer i en större skala än i Nyland. Det nyländska FoUI-fältet skulle till exempel dra nytta av att på ett mer aktivt sätt locka externa investeringar och öka samarbetet mellan innovationsekosystem för att sprida bästa praxis och lärdomar, konstaterar Veera Mustonen vid Spinverse, som varit ansvarig direktör för projektet.

– Vi gör detta tillsammans. Vi behöver satsningar av alla nyländska aktörer inom forskning, utveckling och innovation på att genomföra färdplanen och att stärka regionens internationella FoUI-verksamhet. Nylands förbund kommer noggrant att bekanta sig med de föreslagna rekommendationerna tillsammans med ägarkommunerna och andra FoUI-aktörer, säger landskapsdirektör Tuija Telén.

Ytterligare upplysningar:

Venla Virkamäki

Sakkunnig i EU-ärenden

+358 40 619 4133

Utveckling av nyländsk forskning och innovation samt internationell marknadsföring, Strategin för smart specialisering, EU-samarbete

Veera Mustonen, direktör, tfn 040 508 4022, veera.mustonen@spinverse.com

Aktuell information om nyländsk FoUI-verksamhet

Vi vill nå de centrala intressentgrupperna inom nyländsk FoUI-verksamhet (bl.a. kommuner, läroanstalter, forskningsinstitut och företag) bättre än tidigare och göra kontakter mellan aktörerna smidigare när det gäller aktuella FoUI-frågor. Anslut dig till registret för kontaktuppgifter, så får du information från Nylands förbund om aktuella frågor gällande FoUI-verksamhet på finska.