Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Nylandspriset till Tusbys och Nurmijärvis gemensamma märkesår Jag lever!

Uusimaa-palkinnon vastaanottajat Jaana Hopeakoski ja Teemu Siltanen.

Mottagarna av Nylandspriset 2024: Jaana Hopeakoski (Tusby) och Teemu Siltanen (Nurmijärvi).

Det gemensamma märkesåret Jag lever! för kommunerna Tusby och Nurmijärvi gick i Aleksis Kivis fotspår och band samman kultur och mental hälsa. Kommuninvånarna fick uppleva kvalitativa evenemang under hela året. Det här unika arbetet gav Kivi-kommunerna Nylandspriset 2024. Valet tillkännagavs tisdagen 12 december vid landskapsfullmäktiges sammanträde i Helsingfors.

Temat för Nylandspriset den här gången var kulturarv och hållbar utveckling. Enligt juryn var märkesåret en ypperlig kombination av levande kulturarv, hållbarhetstema och sinnets välbefinnande. 

Inspiration av Aleksis Kivi

Det gemensamma märkesåret tillkännagavs år 2021 på Aleksis Kivis födelsedag den 10 oktober. Nationalskaldens sista yttrande lär ska ha varit ”Jag lever” och det blev årets motto. Året nådde sin kulmen under nyårsnatten 2022 då det gått 150 år sedan Kivi dog.

− Under märkesåret ville vi lyfta fram det välbefinnande som konst och kultur kan föra med sig. I efterdyningarna av covid-pandemin behövdes uppmuntrande åtgärder för att få folk att söka sig till kultur och delaktighet, säger direktören för kultur- och museiverksamheten i Tusby kommun, Ulla Kinnunen

Målet för märkesåret var att betona kulturens betydelse som en källa till gott liv och att via evenemang erbjuda byggstenar för sinnets välbefinnande. Samtidigt fanns en önskan att putsa bilden av Kivi som skald.

− Vi bjöd in alla till arbetet för att främja välbefinnande. Vi har fortsatt med det här arbetet även efter märkesåret, säger Teemu Siltanen som är kommunikationschef i Tusby kommun.

Livssmak för kommuninvånare

Efter de tunga åren med covid erbjöd märkesåret kommuninvånarna innehåll för bättre livssmak. Valspråket som invånarna lätt kunde identifiera sig med fick liv i sig på konserter, uppvisningar, utställningar, föreläsningar och i övriga evenemang under hela året.

En av höjdpunkterna under märkesåret var en drygt tio kilometers vandring som gick från Aleksis Kivis födelsehem i Nurmijärvi till hans dödsstuga i Tusby. Under den reflekterande vandringen lyssnade deltagarna på den av Juha Hurme skrivna och upplästa Aleksis Kivi-podcasten, som uttryckligen kom till för märkesåret. En stämningsfull konsert väntade på vandrarna.

− I samarbete skapade vi även ett konditionskort för sinnets välbefinnande som gjorde reklam för märkesåret och dess evenemang, men förde samtidigt även fram de vardagliga gärningar som var och en av oss borde ta till för sitt eget fysiska och psykiska välmående vareviga dag, säger kulturproducent Jaana Hopeakoski från Tusby kommun.

Bägge kommunerna riktade in sina kulturbidrag till märkesårets evenemang och fick på så sätt med föreningar och artister i större mängder. Också kommunens egna aktörer från daghem till skolor deltog aktivt i verkställandet av året.

− Nylandspriset är en otrolig utmärkelse som ges med tanke på kulturens och konstens välgörande krafter, och naturligtvis även för det lyckade samarbetet som vi har med grannkommunen och de lokala aktörerna, sammanfattar Hopeakoski.

Märkesåret tog inte alls slut då året kom till ända. Kvar blev Jag lever!-föreläsningarna I Nurmijärvi och Jag lever!-klubbarna i Tusby.

Nylandspriset med långa anor

Nylands förbund jämte föregångare har i redan drygt 40 års tid valt mottagaren av Nylandspriset. Förutsättningen för priset är att pristagaren genom sin egen verksamhet eller innovation har främjat utvecklingen av Nyland, förbättrat nylänningarnas livskvalitet eller berikat den lokala identiteten på ett särskilt kreativt sätt.  Priset kan tilldelas en person, ett gemenskap, en organisation, ett företag eller en kommun. Dess tema byts ut årligen.

Valet förrättas av en jury bestående av sakkunniga, enligt förslag som getts av nylänningar. I juryn ingår sakkunniga från Nylands förbund, Helsingfors universitet, Yles regionalredaktion i Nyland, Kultur- och konstområdets centralorganisation KULTA rf, Centret för konstfrämjande, Museiverket, Helsingforsregionens handelskammare samt SOSTE Finlands social och hälsa rf.

Videopresentation av dem som fått Nylandspriset 2024 (på finska)

Ytterligare upplysningar:

Katriina Rosavaara

Sakkunnig

+358 40 562 2314

Kulturfrågor, Nylandsdagen, Nylandspriset

Nyckelord:

Utmärkelser