Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Blogg

Tuija Telén: Tallinntunneln skulle göra Finland till en starkare del av Kontinentaleuropa 

Tuija Telén

Finland, som är beläget i Europeiska unionens norra utkanter, behöver rutter söderut och västerut. En tunnel från Helsingfors till Tallinn är en bra lösning för framtiden. 

I och med den förändrade verksamhetsmiljön och de geopolitiska utmaningarna krävs det starkare förbindelser till det övriga Europa för att säkra tillgänglighet och försörjningsberedskap. En havsväg kommer inte att räcka till. 

En tunnel mellan Helsingfors och Tallinn skulle vara av betydelse för hela Europa. Tunneln skulle vara en förlängning av Rail Baltica-järnvägsförbindelsen som är under byggnad och som möjliggör höghastighetsbanor från Berlin via Polen, Litauen, Lettland och Estland till Finland. För oss skulle tunneln vara en direkt länk till det europeiska järnvägsnätet, och den skulle avsevärt påskynda transport av gods och passagerare till Kontinentaleuropa, vilket skulle spara miljön. 

Tunneln skulle vara en direkt länk till det europeiska järnvägsnätet, och den skulle avsevärt påskynda transport av gods och passagerare till Kontinentaleuropa, vilket skulle spara miljön.

Preliminära utredningar har gjorts både inom planläggningen och som ett utredningsarbete. En sträckning för Tallinntunneln anges i landskapsplanen för Nyland och i generalplanerna för Helsingfors och Vanda. I planerna ingår även reserveringar från tunneln till det övriga Finland. Med hjälp av EU-stöd har man genomfört ett omfattande utredningsprojekt om möjligheterna att bygga tunneln i samarbete mellan Finland och Estland samt ländernas huvudstäder och regioner. Ett samarbetsavtal har ingåtts mellan Nyland och regionen Harju som omger Tallinn för att påskynda tunnelprojektet. 

EU är nyckelordet för fortsatt arbete. Europeiska kommissionen har just godkänt tunneln mellan Helsingfors och Tallinn som ett framtida utredningsobjekt som en del av de europeiska transportkorridorerna. Man har efterlyst att detta skrivs in i förordningen om det transeuropeiska transportnätet, för beslutet ger grönt ljus åt möjligheterna att få EU-finansiering. 

Europeiska kommissionen har godkänt tunneln mellan Helsingfors och Tallinn som ett framtida utredningsobjekt som en del av de europeiska transportkorridorerna.

I Nylands förbund har vi redan kavlat upp ärmarna och påverkat EU:s beslutande organ för att inleda en mer detaljerad planering av tunneln. Arbetets betydelse kommer att öka i framtiden i samarbete med nya beslutsfattare inom EU. 

Det är viktigt att nylänningarna röstar i det kommande EU-valet eftersom beslut som är viktiga för vår regions framtid fattas i Bryssel. Jag välkomnar dig att följa EU-valdebatten för metropolområdet och träffa vårens valkandidater i köpcentret Tripla onsdag den 22 maj klockan 15–17! 

Tuija Telén

Skribenten är Nylands landskapsdirektör.

Kontaktuppgifter:

tuija.telen@uudenmaanliitto.fi, tfn 040 801 6009