Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Helsingfors stad, HRM och Nylands förbund bildar ny klimatsakkunniggrupp för internationell regionplanering 

En ny sakkunniggrupp i klimatfrågor bildas i anslutning till nätverket för Europas metropolområden, Metrex. För att kunna uppnå uppsatta klimatmål med regionplaneringsåtgärder för den samman planerare från olika delar av vår världsdel kring klimatfrågor.  

Helsingforsteamet för Metrex är en av gruppens grundare. Till den hör Nylands förbund, HRM och Helsingfors stadsmiljösektor. De svenska metropolregionerna Stockholm och Göteborg hör också till dem som startat gruppen. Liisa Perjo, sakkunnig i klimatfrågor vid Nylands förbund, leder gruppen i inledningsfasen.   

Gruppens fokus på markanvändningsplaneringens roll för hållbar omställning 

Målet för sakkunniggruppen i klimatfrågor är att finna de mest verkningsfulla sätten för städer och regioner att stävja klimatförändringen och anpassa sig till klimatförändringen med markanvändningsåtgärder. I praktiken utbyter medlemmarna erfarenheter och information, de identifierar och vidareutvecklar lösningar för att få till stånd en hållbar omställning med regionplaneringsåtgärder. De utnyttjar även allehanda forskningsresultat för att genomföra omställningen i markanvändningsplaneringen. 

– Via det arbete som utförs av den internationella klimatsakkunniggruppen i gränssnittet mellan program och praktik får vi förhoppningsvis nyttiga verktyg, tillvägagångssätt och planeringslösningar att utnyttja i markanvändningsplaneringen regionalt – såväl kommunalt, inom stadsregioner och i hela landskapet, men även annanstans i Europa, säger Christina Suomi, vicepresident för Metrex och enhetschef för generalplaneringen vid Helsingfors stad. 

Inledningsworkshoppen i Turin väckte stort intresse 

Den första workshoppen för sakkunniggruppen hölls som en del av Metrex-nätverkets när- och nätkonferens i Turin, Italien 18 maj 2022. Deltagarna diskuterade utmaningarna i hållbar omställning och klimatförändring när det gäller markanvändningen i regioner och stadsregioner, och utbytte erfarenheter om lyckade klimatåtgärder inom sina egna geografiska områden. 

– Resultaten från workshoppen visar att europeiska regionplanerare önskar sig mer information och kompetens, exempelvis när det gäller att beakta olika hållbarhetsmål samtidigt i planeringen, klimatåtgärdernas sociala påverkan och medborgardeltagandet. Vi kommer att dra nytta av workshoppens resultat i planeringen av sakkunniggruppens verksamhet, redogör dess projektchef Liisa Perjo. 

– Huvudstadens, stadsregionernas och landskapets ihopsvetsade kraftteam är en aktiv klimataktör och en främjare av helhetsmässigt hållbar markanvändningsplanering på det europeiska fältet. Vårt Helsingfors-team kommer både att dela med sig av klimatdata som vi själva producerat och att erbjuda vår region klimatkompetens via en ny sakkunniggrupp. Den nya gruppen är en strålande start på ett utbyte av information, berättar Irma Karjalainen, resultatområdesdirektör för region- och miljöinformation vid HRM.

Vad är Metrex?

Metrex (The Network of European Metropolitan Regions and Areas), är en sammanslutning med drygt 50 europeiska stadsregioner. Den står till tjänst då städer, stadsregioner och metropoler möter aktuella utmaningar i planeringsarbetet. Metrex-nätverket söker efter och delar med sig av innovativa sätt att närma sig olika brådskande förändringar, sådana som är nödvändiga för att bland annat stävja klimatförändringen och att anpassa sig till den. Nätverket är aktivt i hela Europa och betonar stadsregionernas roll när vi ställs inför världsdelens största aktuella utmaningar.

Medlemmarna är professionella markanvändningsplanerare. I år fyller Metrex-nätverket 25 år och Helsingfors har varit dess medlem i över 20 års tid.   

Ytterligare upplysningar om Metrex-klimatsakkunniggruppen:

Ilona Mansikka

Planläggningschef

+358 40 524 9186

Utveckling av planläggningsprocessen på landskapsnivå, Nylandsplanen 2050. Områdesansvar vid planläggningen: Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda. Regionplaneringsdirektör Paula Autioniemis ställföreträdare

Mariikka Manninen

Landskapsplanearkitekt

+358 40 721 4747

Region- och samhällsstruktur, hållbar förvaltning av tillväxt, resurser och attraktionsfaktorer i miljön. Områdesansvar vid planläggningen: Askola, Borgnäs, Borgå, Hyvinge, Kervo, Lappträsk, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Pukkila, Sibbo, Träskända och Tusby