Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Landskapsfullmäktiges beslut 12.12

Nylands landskapsfullmäktige sammanträdde tisdagen den 12 december i Helsingfors stads fullmäktigesal. På föredragningslistan fanns bland annat ärenden om godkännande av Nylands förbunds budget för år 2024 samt verksamhets- och ekonomiplan för åren 2024–2026 samt beviljande av ansvarsfrihet för landskapsstyrelsen och dess ordförande för räkenskapsperioden 2022.

Mötesärenden, länkar till beslutsförslag och mötesbehandling (på finska):

Godkännande av budgeten för år 2024 samt verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2024–2026(Du går över till annan tjänst)
Fullmäktige godkände Nylands förbunds budget för år 2024 samt verksamhets- och ekonomiplan för åren 2024–2026. Enligt förslaget till budget är förbundets verksamhetsutgifter 8 840 000 euro, och utgifterna har ökat med 145 000 euro jämfört med året innan. Budgetförslaget har uppgjorts så att det visar ett underskott på 287 000 euro.

Beviljande av ansvarsfrihet för landskapsstyrelsen och dess ordförande för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2022(Du går över till annan tjänst)
Under diskussionen gjorde landskapsfullmäktigeledamot Arja Alho (SDP, Sjundeå) ett motförslag om att bevilja ansvarsfrihet för landskapsstyrelsen med undantag av dess ordförande. Vid omröstningen vann grundförslaget med rösterna 40–30 (2 blanka), det vill säga fullmäktige beslutade att bevilja ansvarsfrihet för landskapsstyrelsen och dess ordförande för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2022.

Landskapsstyrelsens bemötande gällande revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2022(Du går över till annan tjänst)

Beviljande av avsked från uppdraget som andra vice ordförande i landskapsstyrelsen och val av ny ledamot(Du går över till annan tjänst)
Till landskapsstyrelsens ledamot valdes Mervi Syväranta (Sannf, Esbo) som också blir styrelsens andra vice ordförande.

Beviljande av avsked från uppdraget som ledamot i landskapsstyrelsen och val av ny ledamot(Du går över till annan tjänst)
Fullmäktige beslutade att välja Otso Kivimäki (Saml, Vanda) till ledamot i landskapsstyrelsen.

Beviljande av avsked från uppdraget som ledamot i landskapsstyrelsen och val av ny ledamot(Du går över till annan tjänst)
Fullmäktige beslutade att välja Olli Koski (SDP, Helsingfors) till ledamot i landskapsstyrelsen.

Årsöversikt över ansvarsområdet regionplanering(Du går över till annan tjänst)

Årsöversikt över ansvarsområdet regionutveckling(Du går över till annan tjänst)

Tidpunkter för följande sammanträden(Du går över till annan tjänst)


I början av sammanträdet offentliggjordes mottagarna av Nyländskt företagspris och Nylandspriset.
Se meddelanden:

Ytterligare upplysningar:

Pentti Arajärvi

Landskapsfullmäktiges ordförande

+358 40 5820 300

Tuija Telén

Landskapsdirektör

+358 40 801 6009

Förestår förbundets verksamhet, ekonomi och förvaltning, beredning av ärenden för behandling i landskapsstyrelsen

Betjänar också på svenska

Mötesbokningar: assistent Hanne Koljonen, tfn +358 40 552 3152

Protokollförare:

Inka Tikkanen

Förvaltningsdirektör

+358 40 554 5538

Förestår den allmänna förvaltningen samt ekonomi- och personalförvaltningen, stöd för beslutsfattandet, Nylands förbunds strategi

Betjänar också på svenska

Nyckelord:

Beslutsfattande