Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Landskapsfullmäktiges beslut 12.9

Nylands landskapsfullmäktige sammanträdde tisdagen den 12 september i Helsingfors stads fullmäktigesal. Fullmäktige valde Tuija Telén till ny landskapsdirektör. Dessutom behandlade fullmäktige ärendet om beviljande av ansvarsfrihet för landskapsstyrelsen och dess ordförande för räkenskapsperioden 2022.

Mötesärenden, länkar till beslutsförslag och mötesbehandling:

Besättande av tjänsten som landskapsdirektör(Du går över till annan tjänst)

Beviljande av ansvarsfrihet för landskapsstyrelsen och dess ordförande för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2022(Du går över till annan tjänst)
Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen föreslog att ärendet bordläggs. På basis av omröstningsresultatet 37–30 (10 blanka) beslutade fullmäktige att bordlägga ärendet.

Beviljande av avsked från uppdraget som ersättare i landskapsstyrelsen och val av ny ersättare(Du går över till annan tjänst)
Antti Auvinen valdes till ny ersättare.

Beviljande av avsked från uppdraget som ersättare i landskapsstyrelsen och val av ny ersättare(Du går över till annan tjänst)
Ritva Tarvainen valdes till ny ersättare.

Tidpunkt för nästa sammanträde(Du går över till annan tjänst)

Ytterligare upplysningar:

Landskapsfullmäktiges vice ordförande Arja Karhuvaara, arja@karhuvaara.fi, tfn 050 5122 891

Protokollförare:

Inka Tikkanen

Förvaltningsdirektör

+358 40 554 5538

Förestår den allmänna förvaltningen samt ekonomi- och personalförvaltningen, stöd för beslutsfattandet, Nylands förbunds strategi

Betjänar också på svenska

Nyckelord:

Beslutsfattande