Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Landskapsstyrelsen 24.10: Nylands mål för regeringsprogrammet

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 24 oktober. Landskapsstyrelsen godkände med små preciseringar Nylands mål för regeringsprogrammet inför riksdagsvalet våren 2023 och kommande riksdagsperiod.

Målen för regeringsprogrammet sammanhänger med frågor kring uppnåendet av klimatneutralitet, ökande FUI-åtgärder, höjning av sysselsättningsgraden samt kring kommunal ekonomi och välfärdsområden. Betraktelsesättet är konstruktivt: vad Nyland vill göra tillsammans med Finlands regering, så att hela Finland är framgångsrikt också i framtiden.

Styrelsen beslutade att bevilja anslag för hållbar tillväxt och livskraft till tre omfattande utvecklingsprojekt.

Dessutom beslutade landskapsstyrelsen att grunda projektet Nylands dal för cirkulär ekonomi. Projektet är ett underlag för samarbete. Målet är att skapa ett omfattande och imponerande ekosystem för cirkulär ekonomi, stödja den gröna omställningen och en förändring på systemnivå samt skapa ny affärsverksamhet.

Ärenden vid sammanträdet och länkar till förslagen på föredragningslistan (på finska)

Nylands förbunds mål för regeringsprogrammet inför riksdagsvalet våren 2023(Du går över till annan tjänst)

Finansieringsbeslut för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE): Kansainvälistä osaamista työelämään KAVOT; Helsingfors stad(Du går över till annan tjänst)

Finansieringsbeslut för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE): VISU Village for sustainable clothing – ekosysteemisiltoja kouluttajien, nuorten ja yritysten välille; yrkeshögskolan Laurea(Du går över till annan tjänst)

Finansieringsbeslut för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE): Nylands dal för cirkulär ekonomi; Nylands förbund(Du går över till annan tjänst)

Finansieringsbeslut för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE): Stödjande av projektutveckling med AKKE-finansiering och administration av finansieringen; Nylands förbund(Du går över till annan tjänst)

Grundande av projektet Nylands dal för cirkulär ekonomi(Du går över till annan tjänst)

Grundande av projektet Stödjande av projektutveckling med AKKE-finansiering och administration av finansieringen(Du går över till annan tjänst)

Direktörsutlåtanden(Du går över till annan tjänst)

Utgångspunkter för 2023 års budget och verksamhetsplan(Du går över till annan tjänst)

Beviljande av avsked från uppdraget som medlem i landskapsstyrelsen (Matias Pajula) och val av ny medlem(Du går över till annan tjänst)

Publikationer som har färdigställts(Du går över till annan tjänst)

Sammanträdesdatum för kännedom(Du går över till annan tjänst)

Ytterligare upplysningar:

Ordförande Markku Markkula, markku.markkula@aalto.fi, tfn 050 464 2455

Protokollförare:

Liisa Setälä

Förvaltningschef

+358 40 1681 989

Stöd för ledningen och beslutsfattandet, upphandlingsärenden och avtal, informationshantering, dataskyddsombud. Ställföreträdare för tf. förvaltningsdirektör Inka Tikkanen.