Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Artikel

Nyland siktar på världstoppen – Dalen för cirkulär ekonomi sattes igång

Nylands dal för cirkulär ekonomi utvecklar Nyland och Finland i riktningen mot den vassaste spetsen inom cirkulär ekonomi i världen. Dalen för cirkulär ekonomi sattes igång i ett lanseringsevenemang med över 250 deltagare den 9 februari.

Målet är att den cirkulära ekonomin genererar en ny affärsverksamhet och ökad omsättning för företag samt ökar samarbetet med hjälp av aktivt stöd. Nya lösningar, pilotprojekt och arbetsplatser efterlyses speciellt i fråga om byggande, mat, elektronik, plast och textilier.

– Nyland är en lämplig region för en försöksplattform och vägvisare inom den cirkulära ekonomin. Här finns materialströmmar, starka verksamhetsområden, ett omfattande nätverk av aktörer och kompetens, berättar projektchefen för Nylands dal för cirkulär ekonomi Simo Karetie vid Nylands förbund.

Dalen för cirkulär ekonomi har beretts i tre år. Under evenemanget presenterade man resultat av företagsintervjuer och temaworkshoppar inom cirkulär ekonomi.

Dalen för cirkulär ekonomi lanserades framgångsrikt

Lanseringen av Nylands dal för cirkulär ekonomi förde samman experter inom cirkulär ekonomi från företag, kommuner, utvecklingsbolag och högskolor. Evenemanget startades av Freek van Eijks anförande om Nederländernas innovation inom cirkulär ekonomi, plattformen Holland Circular Hotspot. Den fungerar som kontaktpunkt för aktörer inom cirkulär ekonomi på samma sätt som Nylands dal för cirkulär ekonomi.

Nylands starka expertis inom cirkulär ekonomi lyftes fram genom exempel som gällde byggande, cirkulation av plast, energiteknologi, företagssamarbete och kompetensdelning inom cirkulär ekonomi.

Under evenemanget fick man en starkare delad förståelse om den cirkulära ekonomin som en systemisk utmaning, som man svarar på genom ett gränsöverskridande samarbete. Genom samutveckling hittar man till och med radikala lösningar inom den cirkulära ekonomin.

Det är viktigt att sammanföra experter inom olika branscher: ett exempel på detta är kontakter mellan experter inom teknik och socialvetare, vilket lyftes fram i evenemanget. Utöver presentationen av dalen för cirkulär ekonomi låg evenemangets fokus på nätverksbildande som fortsatte på plats även långt efter att evenemangets officiella program avslutades.

Under våren ordnas temaspecifika workshoppar, om vilka ges ytterligare information på dalens webbplats och i nyhetsbrev. Workshopparnas teman är byggande, mat, plast och textilier, el- och elektronikavfall samt delningsekonomi.

Nylands entreprenörsregionsår banade väg för dalen för cirkulär ekonomi

Startevenemanget för dalen för cirkulär ekonomi var också ett avslutningsevenemang för Nylands entreprenörsregionsår 2022. Europeiska regionkommittén tilldelade utmärkelsen som entreprenörsregion till sex europeiska regioner. Nylands tema var ett grönt och digitalt entreprenörskap, och ett av målen var att entreprenörskap inom cirkulär ekonomi lyfts fram som en central princip när Nyland utvecklas.

Åtgärderna och evenemangen under entreprenörsregionsåret främjade kännedomen om bra företagsexempel och hållbara affärsmodeller inom den cirkulära ekonomin samt verksamhetssätt, aktörer och tjänster.

– Nylands dal för cirkulär ekonomi kommer att fortsätta det goda samarbete som byggdes upp under temaåret och att föra resultaten vidare, konstaterar Karetie. 

Tillsammans som vägvisare inom cirkulär ekonomi

Nylands dal för cirkulär ekonomi sammanför projekt, aktörer och pilotprojekt, ökar deras ömsesidiga samarbete och främjar företagens kännedom om senaste forskningsrön och möjligheter. Dalen hjälper också med att påbörja nya regionala pilotprojekt och projekt.

Dalen för cirkulär ekonomi ska bli en sammanslutning av kommuner, olika organisationer, företag, forskningsinstitut och experter, och den genomförs av Nylands förbund och CLIC Innovation.

Projektet Nylands dal för cirkulär ekonomi får stöd från anslaget för hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE). Det stöder för sin del genomförandet av det nationella programmet för främjande av cirkulär ekonomi. Nyland har utsetts till en av pilotregionerna inom Europeiska kommissionens initiativ Circular Cities and Regions (CCRI).

Ytterligare upplysningar:

Simo Karetie

Projektchef

+358 40 837 5431

Nylands dal för cirkulär ekonomi