Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Nylands förbunds utlåtande om reformen av arbets- och näringstjänsterna: Nylands särdrag ska beaktas

Nylands landskapsstyrelse höll ett extra sammanträde måndagen den 20 juni och beslutade ge ett utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som omorganiserar den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen. Det centrala budskapet i utlåtandet är att Nyland och dess särdrag ska beaktas i reformen.

–  I Nyland är andelen personer som talar främmande språk och långtidsarbetslösa av landskapets befolkning i arbetsför ålder större än i resten av landet, vilket medför utmaningar. Man ska se till att landskapets särdrag beaktas på ett övergripande sätt och att reformen inte ökar den strukturella inkomstöverföringen från Nyland till resten av Finland, konstaterar landskapsdirektör Ossi Savolainen.

Genom sin betydelse och volym är Nyland i en nyckelställning i att reformen av arbets- och näringstjänsterna genomförs och lyckas. Nylands pendlingsområde sträcker sig utanför landskapet. I utlåtandet påminner Nylands förbund om att fördelningen av arbets- och näringsområden inte får försämra arbetskraftens rörlighet och att funktionella pendlingsområden inte får splittras i och med reformen.

I stora pendlingsområden som Nyland ska samarbetet mellan arbets- och näringsområden tryggas till exempel med hjälp av en egen delegation, och staten ska reservera resurser för detta.

Genom sin betydelse och volym är Nyland i en nyckelställning i att reformen av arbets- och näringstjänsterna genomförs och lyckas.

Nylands förbund föreslår att det ska finnas starkare bestämmelser om samarbete med välfärdsområden i lagen. I propositionsutkastet tar man till exempel inte ställning till samarbete mellan arbets- och näringsområden och välfärdsområden även om välfärdsområdenas ställning framhävs bland annat när det gäller att möjliggöra sysselsättningen bland långtidsarbetslösa.

Dessutom konstaterar man att näringsaspekten inte har fått tillräckligt med uppmärksamhet i propositionen och att ansvarsfördelningen mellan kommunernas uppgifter och de uppgifter som fortfarande hör till staten är oklar. I propositionen tar man till exempel inte ställning till utvecklingsbolagens roll.

Reformens mål understöds

Nylands förbund konstaterar i sitt utlåtande att lagens syfte i princip kan understödas och att reformen är en möjlighet. Avsikten är att föra arbets- och näringstjänsterna närmare kunder genom att utnyttja kommunernas funktioner samt kännedom om behov hos regionens arbetsgivare och arbetstagare.

Enligt propositionsutkastet skulle organiseringsansvaret i fråga om den offentliga arbetskraftsservicen överföras från arbets- och näringsbyråerna till kommuner och de nuvarande arbets- och näringsbyråerna skulle läggas ner. En kommun eller ett sysselsättningsområde som består av mindre kommuner kan i fortsättningen organisera arbets- och näringstjänsterna självständigt när mängden arbetskraft i området är minst 20 000 personer. Organiseringsansvaret skulle vara ett nytt statsandelsåliggande för kommuner som skulle beviljas finansiering till fullt belopp.

Enligt Nylands förbund förutsätter färdigställandet av reformen en intensiv dialog och samarbete mellan staten och kommunerna i alla faser av reformen.