Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Nyländskt företagspris till Romu Keinänen, Kirkkonummen Huolto och Parkly

Yrityspalkinnon 2024 saajat, viisi miestä ja yksi nainen vierekkäin, kunniakirjat ja kukat kädessä.

Mottagarna av Nyländskt företagspris 2024: Daniel Bumann och Päivi Raivio (Parkly), Benjam Kukko och Mika Mynttinen (Kirkkonummen Huolto) samt Toni Keinänen (Romu Keinänen).

Nylands förbund tillsammans med sina partner delade ut Nyländskt företagspris 2024. Romu Keinänen Oy från Esbo vann kategorin för företag inom cirkulär ekonomi, Kirkkonummen Huolto Oy från Kyrkslätt premierades i kategorin för små och medelstora företag och Parkly Oy från Helsingfors vann startupkategorin. Valet tillkännagavs tisdagen den 12 december vid landskapsfullmäktiges sammanträde i Helsingfors.

Den här gången var temat för priset företagens ansvarsfullhet och genomslagskraft. Enligt prisjuryn flätas temat samman med alla dessa företag som premierats.  

Kategori för företag inom cirkulär ekonomi: Romu Keinänen utvecklar kulturen inom cirkulär ekonomi i Nyland

Vinnaren av kategorin för företag inom cirkulär ekonomi är Romu Keinänen som har specialiserat sig på återvinning av metall. Detta familjeföretag som är verksamt i Nyland samlar in och tar emot återvinningsbart metallskrot i alla storlekar från företag och privatpersoner.

Returråvaror förs av företaget till återvinning både för den inhemska industrins behov och för den internationella marknaden. Målet är att genom en effektiv återvinning minska användningen av naturtillgångar, spara energi och värna om miljön.

Prisjuryn uppskattar särskilt att företaget ivrigt medverkar i att utveckla återvinning av returråvaror och kultur inom den cirkulära ekonomin i Nyland. En ny, modern anläggning för återvinning blev färdig i Ekenäs i år. 

− Den nya anläggningen ökar och stöder vår verksamhet i Nyland. Dess läge i närheten av hamnar, våra verksamhetsställen och våra kunder är också logistiskt förnuftigt och minimerar till exempel de miljöutsläpp som transport av skrot orsakar, säger Toni Keinänen, verkställande direktör för Romu Keinänen.

Ett av företagets framtida mål är att på ett effektivare sätt än hittills erbjuda miljövänligt producerade returråvaror av mycket hög kvalitet till internationella fabriker. Keinänen som kallar sig för skrothandlare anser att investeringar i framtiden alltid är lönsamma.

Kategori för små och medelstora företag: Kirkkonummen Huolto uppmuntrar de boende till ansvarsfulla val

Kirkkonummen Huolto som vann kategorin för små och medelstora företag är ett serviceföretag inom fastighetsbranschen som ägs av sina kunder. Detta företag, som snart fyller 50 år, erbjuder högklassiga disponent-, fastighetsförvaltnings- och städtjänster i västra Nyland.  

Företaget är en föregångare inom den cirkulära ekonomin inom sin egen bransch. Det uppmuntrar husbolagen och de boende till mer ansvarfulla lösningar när det gäller allt från återvinning och sortering till energieffektiva val av anordningar och uppvärmningslösningar. 

Utöver den långa historien var prisjuryn övertygad av företagets omfattande nätverk och servicekedja där nya innovationer och verksamhetsmodeller utvecklas och testas hela tiden.

− Vi är optimistiska inför framtiden, för behovet av boendetjänster ökar fortfarande kraftigt. Den byggda miljön och därtill relaterade tjänster spelar en stor roll när det gäller att bevara människors egendom och möjliggöra goda boendeförhållanden, säger Benjam Kukko, verkställande direktör för Kirkkonummen Huolto.

Kukko är glad över priset, och enligt honom visar priset hur viktigt arbete företaget gör. Målet är att fortsätta med verksamhetsmodeller som har visat sig vara fungerande när klientelet växer.

Kategori för startupföretag: Parkly planerar hållbara och trivsamma stadsutrymmen

Vinnaren av kategorin för startupföretag är Parkly som skapar trivsamma och gröna stadsutrymmen med skalbara, modulära möbellösningar. Företaget vill vara en plattform för ett kreativt samarbete och bidra med planerare och konstnärer till att göra offentliga utrymmen mer färgrika och roligare.

Parklys produkter planeras utifrån perspektivet för hållbarhet och cirkulär ekonomi. Modulerna av olika storlekar är lätta att montera och kombinera till fickparker, caféuteserveringar eller avslappnande vistelseutrymmen.

Prisjuryn var övertygad av företagets aktiva roll i försök och diskussioner om stadsutveckling. Utöver Finland siktar det unga företaget på den internationella marknaden. Företaget har redan nätverk till exempel i Frankrike, Portugal och Storbritannien.

− Det är en glädje att genom våra lösningar hjälpa städer, kommuner och företag att göra olika offentliga utrymmen trivsammare på ett snabbt och enkelt sätt. Urbaniseringen och behovet av att ändra städer till mer människo- och naturcentrerade områden syns överallt, säger Päivi Raivio, som är den andra grundaren av Parkly.

Enligt Raivio ger priset som tilldelats detta designdrivna företag energi att vidareutveckla Parklys verksamhet både i Finland och utomlands. Formgivning samt en konkret, positiv och hållbar förändring utgör kärnan i Parklys verksamhet.

Företagspriserna har långa anor

Genom att årligen belöna framgångsrika företag uppmuntrar Nylands förbund tillsammans med sina samarbetspartner till företagande. Företagspriserna har tilldelats sedan 1993.

Nylänningarna kan årligen föreslå kandidater till företagspriset. En jury med sakkunniga fattar beslut om de företag som premieras. I juryn sitter representanter för Nylands förbund, NTM-centralen i Nyland, Esbo Företagare, Helsingfors Företagare, Vanda Företagare, Nylands Företagare och Helsingforsregionens handelskammare.

I sitt val betonar juryn affärsidéns särart, innovativitet, en behärskad och lönsam tillväxt samt företagets inverkan på sysselsättningen och utbudet av produkter och tjänster i regionen.

Se en videopresentation av de företag som tilldelades Nyländskt företagspris 2024 (på finska):

Ytterligare upplysningar:

Outi Ervasti

Utvecklingschef

+358 40 721 2131

Nylandsprogrammet, sysselsättnings- och näringspolitik, Nylands intressebevakning, AKKE-finansiering och Nyländskt företagspris. Ställföreträdare för regionutvecklingsdirektör Eero Venäläinen.